تادانه

دیدار با جمشید شمسی‌پور

• دیدار نوشت ... اینجا و اینجا

• منظومه ماسوله رودخان:
به تالشی mp3 - به فارسی mp3

• چند "هسا شعر"
به همراه ترجمه فارسی html و mp3

• و عکس‌ها


* عكس هاي مهدي وثوق نيا از جمشيد شمسی‌پور خشتاوني ... اينجا

Labels: , ,

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment