تادانه

آلبوم سفر به مازندران
همه شاعر بودند و من راوی این همه احساس لابد. سفر به این خوش‌باشی نداشتم تا به حال. صبح پنج‌شنبه رفتیم، صبح شنبه برگشتيم.
دفترچه يادداشتم اين‌بار چنان پر شده كه مي‌دانم از تويش بيش از صد صفحه سفرنوشت مي‌توان درآورد اما نمي‌دانم چرا رغبت نمي‌كنم اينجا منتشرشان كنم. شعر دوستان را هم به مرور در تادانه مي‌گذارم اما حوصله سفرنوشت ندارم چرا كه شايد نمي‌توان درسفرنوشتي اندك‌كلمه، سفر را مزه‌مزه كرد. با اين حال پيشنهاد مي‌كنم آلبوم عكس‌هاي سفر به شمال را ورق بزنيد.

Labels: ,

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment