تادانه

عكس‌هايي از گروه موسيقي گيلان - آمارد ... اينجا
ديدار با ناصر وحدتي، نويسنده و خواننده گالش ... اینجا
آلبوم "زرنگیس" با صدای "ناصر وحدتی" (wma) ... اینجا
***
احمد عاشورپور ... اينجا
فريدون پوررضا ... اينجا
صفرعلی رمضانی ... اینجا

علي قانع ... اينجا
ناصر غياثي ... اينجا
كورش ضيابري ... اينجا
مجتبي پورمحسن ... اينجا
كاظم سادات اشكوري ... اينجا
محمدقلي صدراشكوري ... اينجا
جمشید شمسی‌پور (خشتاونی) ... اينجا
فريدون حيدري ملك‌ميان ... اينجا

ساعد فارسی رحیم‌آبادی ... اينجا
سيدمحمدتقي ميرابوالقاسمي ... اينجا

عزیز و نگار - بازخوانی یک عشقنامه ... اينجا

رودبار و الموت ... اينجا

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment