تادانه

معرفی دو مجموعه شعر
دومین مجموعه شعر مجتبی پورمحسن، دوست مهربان، شاعر خوب و روزنامه‌نگار-مترجم با عنوان "هفت‌ها"‌ منتشر شد.
این کتاب در ۹۶ صفحه با قیمت ۱۱۰۰ تومان و توسط انتشارت هزاره سوم اندیشه منتر شده است.
ادامه مطلب

مجموعه شعر "پاره خط" سروده سینا علی‌محمدی، شاعر و خبرنگار منتشر شد.
پاره خط در شمارگان 1500 و قیمت 10000 ریال به وسیله نشر نمایه منتشر شد.

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com