تادانه

دکتر نون زنش را بیشتر از مصدق دوست دارد | شهرام رحیمیان | فایل صوتی
شهرام رحیمیانداستان "دکتر نون زنش را بیشتر از مصدق دوست دارد" نوشته شهرام رحیمیان را می توانید در پنج فایل صوتی زیر بشنوید.
اجرا: گیتی مهدوی
چاپ دوم این کتاب به‌وسیله انتشارات نیلوفر سال گذشته به چاپ رسید ودر حال حاضر در معرض فروش است.
استاد جلیل دوستخواه اجازۀ نشر صوتی این داستان را برای کتابخانۀ گویا، از آقای شهرام رحیمیان کسب کرده و همچنین یادداشتی بر این داستان نوشته‌است که می توانید با صدای خود دکتر دوستخواه در اینجا بشنوید.
بخش اول را در اینجا بشنوید
بخش دوم را در اینجا بشنوید
بخش سوم را در اینجا بشنوید
بخش چهارم را در اینجا بشنوید
بخش پنجم را در اینجا بشنوید

***
لینک‌های مرتبط
سایت شهرام رحیمیان ... اینجا
گفتگو با شهرام رحيميان ... اینجا
فرزانه کابلی در نقش زن دکتر نون ... اینجا
گفت‌وگو با شهرام رحیمیان ... اینجا
دریافت کتاب ... اینجا
يهودايی به دنبال صليب ... اینجا
فراموشي نيز يک انتخاب است ... اینجا
دکتر نون و رابطه‌ی عشق و سياست ... اینجا
دكتر نون عاشق هم مي شود ... اینجا
آخر داستانهاي عاشقانه ... اینجا
نویسنده کم‌حرف ... اینجا
گفتگو با شهرام رحیمیان ...اینجا
بحثي درباره‌ي كتاب دكتر نون ... با حضور فرخنده آقایی، امیرحسن چهلتن و منیرو روانی‌پور ... اینجا
فهرست نام نویسندگان و شعرا در کتابخانۀ گویا فهرست نام آثار موجود در کتابخانۀ گویا

Labels: ,

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment