تادانه

صبح كه ايميل هايم را چك مي كردم ديدم كيان جوادي عزيز سه عكس از زنده ياد "ابراهيم فرخمنش"، پدر تئاتر قزوين فرستاده. بعد هم نوشته كه چهار عكس ديگر هم پيدا كرده كه به زودي مي فرستد.
عكس اول، عكسي است از او كه نوجوانی دوازده ساله است و ابراهيم فرخمنش.
جالب است اين عكس احتمالا پنج سال پيش از آن كه فرخمنش معلم هنر من بشود در مدرسه شهيد قدوسي قزوين، گرفته شده يعني سال 62 ولي قيافه دكتر همان است كه بود.
ادامه مطلب

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment