تادانه

"انبوه" را دوست می‌دارم
از اینجا رسیدم به اینجا. دریغم آمد شما را هم نبرم آنجا. من نمی‌دانم "امین" کیه اما می‌دانم "انبوه" کجاست و چقدر به قلب من نزدیک است. درباره قلب من اینجا زیاد نوشته شده. برای شناخت بیشتر "انبوه" هم اینجا را کلیک کنید.
عکس‌های "امین" را دوباره در تادانه منتشر می‌کنم تا دوستان تادانه‌ای هم بی نصیب نمانند و دترکان و زنانان و مرداکان و انار درختان را ببینن.
ادامه مطلب
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment