تادانه

ایجادیات دهانکی، مادر ادبیات مکتوب است گزارش تصویری شب محمود درویش
"سیداحمد وکیلیان"، پژوهشگر فرهنگ عامه و سردبیر مجله فرهنگ مردم، "محمد جعفری قنواتی"، پژوهشگر فرهنگ عامه و دکتر"حسن ذوالفقاری"، محقق و استاد دانشگاه در میزگرد "ادبيات كوچه و داستان امروز" درباره ادبیات عامه و استفاده از آن در ادبیات معاصر صحبت کردند. در ادامه گزارش تادانه و عکس های جواد عاطفه، داستان نویس را می بینید.
ادامه مطلب
***
طبق معمول علی دهباشی، سردبیر مجله بخارا و مسوول برگزاری شب‌های بخارا، لطف کرده و خبر شب محمود درویش را برای تادانه ایمیل کرده. عکس های جواد آتش‌باری هم از این شب بسیار دیدنی است.
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment