تادانه

معرفی دو نشریه تازه؛ "خوانش" کرمان و "گیله وا" گیلان
خوانش جدید رسید.
فصلنامه ادبی - داستانی خوانش شماره 3 و 4 با صاحب امتیازی و مدیرمسوولی بهناز صالحی و سردبیری رضا زنگی‌آبادی و مازیار نیستانی ویژه پاییز و زمستان 1385 با قیمت 1500 تومان و در 144 صفحه در کرمان منتشر شد.
ادامه مطلب
***

گیله وا آبان و آذر منتشر شد.
نود و یکمین شماره ماهنامه فرهنگی، ‌هنری و پژوهشی (به دو زبان گیلکی و فارسی) ویژه آبان و آذر 1385 گیله وا در 48 صفحه و قیمت 700 تومان منتشر شد.
صاحب امتیاز و مدیرمسوول گیله وا،‌ محمدتقی پوراحمد جکتاجی و سردبیر آن هوشنگ عباسی است.
ادامه مطلب

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment