تادانه

بچه تر كه بودم وقتي همراه گوسفندا مي رفتم صحرا، حضور هواپيماها را در آسمان كوهستان بيشتر و واضح تر احساس مي كردم. دم ابري اش يك طرف بود و صدايش يك طرف. بچه ها مي گفتند با انگشت نشان ندين مي بينن ما رو
هميشه فكر مي كردم اونا ما رو چه طوري مي بينن؟ مگه مي شه نوك انگشت كسي رو از آسمان ديد؟
و حالا مي بينم هيچ چيزي غيرممكن نيست
با گوگل ماهواره اي چقدر آشنا هستين؟
google earth
يكي از دوستان گفت الموت را با آن ديده. كنجكاو شدم كه يعني واقعا واقعيت داره؟
از اينجا دانلوش كردم و بعد ديدم تهران را راحت مي شود پيدا كرد من حتي تا جلوي در خانه مان در شهرك فرهنگيان هم رفتم
بعد دومين جايي كه رفتم ميلك بود
اول پيدا نكردم
آن وقت رفتم سراغ قلعه الموت
باور نكردني بود
چندتايي عكس گرفته ام
عكس آسماني قلعه حسن صباح در روستاي گازرخان در رودبار و الموت قزوين را ديديد بد نيست حالا عكس هاي زميني پاييز الموت، روستاي گازرخان و قلعه حسن صباح را هم ببينيد

ادامه عكس ها... اينجا

***

قلعه گازرخان مقر حسن صباح بوده و پس از او جانشين وي كيابزرگ اميد و ديگر خداوندان الموت در قلعه لمبسر زندگي مي كردند. متاسفانه با وجود آن كه بيش از پنجاه قلعه و گذرگاه و اثر باستاني از دوره حسن صباح در منطقه الموت وجود دارد تنها به قلعه الموت توجه خاصي شده است. جاي بسي خوشوقتي است كه از مدتي قبل پايگاه تاريخي قلعه لمبسر نيز با مديريت خانم دكتر حميده چوبك، سرپرست پايگاه الموت شروع به كار كرده است

پس از تقسيمات سال هفتاد و سه كشوري، قلعه الموت در بخش رودبار الموت قرار گرفته و قلعه لمبسر در بخش رودبار شهرستان

اين دو منطقه تا قرن هفتم با عنوان رودبار معروف بوده و در كتاب ها نامش آمده و پس از آن به دليل حضور ياران حسن صباح، الموت معروف تر شد. اين منطقه به نام هاي ديگري نيز چون بالا الموت و پايين الموت و رودبار محمدزمان خاني و خشكه رودبار نيز معرفي شده است

مردم روستاهاي الموت به جز دو روستا كه كردي حرف مي زنند و پنج روستا كه تركي حرف مي زنند باقي به گويش تاتي سخن مي گويند. پروفسور يارشاطر در يادداشت هاي مختلف خود درباره الموت و زبان تاتي مي گويد نگوييم زبان تاتي، بگوييم زبان مادي

زبان تاتي رودبار و الموت همان زبان تاتي اي است كه در طالقان و رودبار شهرستان و رودبار زيتون و كلور خلخال و وفس و تا اندكي در بويين زهرا استفاده مي شود. گويش تاتي الموت با گويش تاتي تاكستان قرابت بسيار ناچيزي دارد

مردم رودبار و الموت در بخش رودبارالموت با مردم تنكابن ارتباط فرهنگي و معيشتي بسيار داشته اند و در بخش رودبار شهرستان با مردم روستاهاي اشكورات

هيچ وقت اهالي زادگاه من، ميلك جز براي خريد عيد و عروسي و كفش و لباس به قزوين نمي رفتند و باقي خريدهاي شان از اشكورات تامين مي شد و هنوز بخاطر دارم اسب ها و قاطرها و چهارپاهايي كه فندق و انگور مي بردند به روستاهاي اشكور و از آنجا برنج و ذغال و ماهي مي آوردند. براي همين است كه ترانه هاي عروسي مثل رعناي، حيران حيرانه و قشنگ لاكو در الموت نيز همان اندازه معروف است كه در اشكورات

و قصه عاميانه عزيز و نگار نيز حلقه اتصال خوبي بوده براي مردم اين مناطق: طالقان، رودبار الموت، رودبار شهرستان، رودبار زيتون، اشكورات، تنكابن، گيلان و بخشي از مازندران

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment