تادانه

بعد از گردآوری لیست قزوینی های صاحب نام، اولین مطلبی که دیدم با این موضوع نوشته شد در اینجا بود؛ در وبلاگ گفتار سبز
کنجکاو شدم ببینم چقدر با این افراد آشناست که دیدم فرداش مسلح به یک جلد کتاب دویست و شصت و هشت صفحه ای آمد و گفت خیلی وقت برد اما دیده نشد؛ شناخت نامه نویسندگان لرستان/ ساسان والیزاده
کتاب را انتشارات افلاک، زمستان 1380 در خرم آباد منتشر کرده. قیمتش هزار و چهارصد تومان است و تقدیم شده به سید فرید قاسمی، به پاس اهتمام وافرش در گسترش مباحث لرستان پژوهی
ادامه مطلب

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment