تادانه

گفتم بعد اسم برنامه تان چيه؟
- عروج آسماني.
گفتم بدتر. با خودم فكر كردم باز از اين جلسات دولتي است كه براي بيلان كاري دارند زحمتي مي كشند در اين روزهاي هفته كتاب! روزهاي توجه به اهالي قلم! و... روزهاي جلسه پشت جلسه.
گفت بخدا به هيج جا وابسته نيستيم.
ادامه مطلب
***
گزارش اين جلسه به روايت مريم رئيس دانا ... اينجا

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment