تادانه

آقای عنایت الله مجیدی،‌ محقق الموتی و رئیس کتابخانه دایره المعارف بزرگ اسلامی می گوید اردیبهشت الموت بهشت است یا به عبارتی دیگر بهشت الموت اردیبهشته و بسیاری دیگر هم هستند که مثل او فکر می کنند و دوست دارند اردیبهشت به الموت بروند تا این سیصد و چند پارچه آبادی را در مخمل سبز ببینند اما من گونه ای دیگر فکر می کنم. من دیوانه پاییز الموت هستم. الان چند سال است که از دهم آبان تا اوایل آذر نمی توانم تهران بند بیایم. یا میلک هستم یا توی گردنه های الموت. رنگ تازه این موقع است که تشخص پیدا می کند و من عاشق مخمل زرد و قرمز و سبز و سیاه و قهوه ای این خاک هستم

برای دیدن عکس های الموت اینجا را کلیک کنید

Labels: , ,

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment