تادانه

همزمان با جشن‌هاي ساليانه فرانسه به مناسبت فصل ادب و فرهنگ 2007 و اعلام انتشار ششصد و هشتاد و سه رمان تازه از جمله 375 رمان فرانسوي و 102 رمان از نويسندگان نسل جديد كه نشان دهنده موج جديدي از ادبيات هستند و 205 رمان خارجي از نويسندگان اروپايي، امريكايي و عرب و هنگام برگزاري جشنواره‌هاي و اعلام جوايز ادبي مختلف، يك تحقيق فرانسوي نشان داد نويسندگان اين كشور به هيچ وجه نمي‌توانند از راه نوشتن، گذران زندگي كنند
برنار لاهير، جامعه شناس فرانسوي در كتاب 620 صفحه‌اي خود به نام "واقعيت ادبي، زندگي دوباره براي نويسندگان" به بررسي وضعيت اجتماعي و اقتصادي نويسندگان امروز اين كشور پرداخته است ... ادامه

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment