تادانه

اورهان پاموک، نویسنده پنجاه و چهار ساله ترک،‌ برنده جایزه نوبل ادبی 2006 شد
نمی دانم چرا ولی خوشحالم،‌ خوشحالم و جایزه گرفتن پاموک نوید خوبی می دهد که دیر نیست یکی از نویسندگان ایرانی هم به این زودی ها جایزه نوبل را از آن خودش بکند
شاید اگر آدونیس یا آسیه جبار این جایزه را می گرفتند اینقدر خوشحال نمی شدم که پاموک را خوشحال شده ام
نمی دانم چرا ولی خوشحالم، خوشحالم کسی این جایزه را گرفته که به ایران سفر کرده، اگرچه سرقرارش نماند تا دولت آبادی که رفته بود فرودگاه بدرقه اش،‌ او را ببیند
خوشحالم کسی این جایزه را گرفته که قزوین و اصفهان در آثارش جایگاه خاصی دارند

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment