تادانه

گزارش تصويري جلسه نقد تاريخ شفاهي ادبيات معاصر ايران

بعد از شنيدن خبر درگذشت عمران صلاحي فكر كردم شايد جلسه تاريخ شفاهي ادبيات معاصر ايران زير نظر محمد هاشم اكبرياني كه قرار بود در كافه تيتر برگزار شود، به اين دليل برگزار نشود، زنگ زدم. گفتند به ياد عمران صلاحي كه يكي از كتاب هاي اين مجموعه درباره اوست و اين كه مدتي قبل ديدار عمران صلاحي در كافه تيتر برگزار شده، دوستدارانش در كافه جمع خواهند شد. رفتم، جلسه خوبي بود. علي دهباشي را براي اولين بار مي ديدم. همت اكبرياني را هميشه ستوده ام و دلم براي زوج كافه دار تنگ شده بود. البته مي دانستم محمد آقازاده را خواهم ديد، كسي كه نه سال از آخرين ديدار ما مي گذرد. رضا ولی زاده را مدتی بود ندیده بودم و دوستان دیگر را

ادامه مطلب

Labels: ,

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment