تادانه

زباني فراتر از ميلك من؛ گويش تاتي
هرگز فكر نمي كردم زباني كه مادرم با آن حرف مي زد و پدرم و برادرها و خواهر و پسرعموها و پسرخاله ها و پسردايي ها و دخترخاله ها و دخترعموها و دختر دايي ها و تمام مردم ميلك، فراتر از باغستان هاي ميلك هم گويشور داشته باشد و دهات اطراف و اغلب روستاهاي الموت و طالقان هم به اين زبان حرف بزنند
وقتي قصه عزيز و نگار درگيرم كرد و دنبالشان رفتم احساس كردم بايد اول درباره گويش تاتي بيشتر بدانم وهرچه مي فهميدم بيشتر احساس درماندگي و ناتواني مي كردم كه دست تنها هيچ كاري نمي توانم بكنم چرا كه در تمام كوهستان هاي البرز از سمنان گرفته تا رودبار قصران، لواسانات، ساوجبلاغ، طالقان، رودبار الموت، رودبار شهرستان، رودبار زيتون و خلخال و... از يك طرف و تاكستان و بويين زهرا و وفس و ... از طرف ديگر مردمان بسياري ديدم كه به زبان تاتي حرف مي زدند. بعد ديدم چقدر الموتي ها با مردم اشكورات و تنكابن و لاهيچان شبيه هم حرف مي زنند. بعد هم خواندم كه در جمهوري آذربايجان و جمهوري هاي تازه استقلال يافته اتحاد جماهير شوروي سابق هم هستند كساني كه هنوز گويش شان تاتي است
وقتي خودم را در اين ميدان تنها ديدم و احساس كردم تات جنوب، تات شمال را تات نمي داند و پدر من تاكستاني ها را تات نمي داند و ... اين روند ادامه داشت، تنها كاري كه توانستم بكنم تمركزم بود روي روستاي زادگاه خودم "ميلك" و بعد اندكي گشت و گذار در روستاهاي ديگر رودبارالموت و رودبار شهرستان (رودبار و الموت). ديشب داشتم وب گردي مي كردم كه رسيدم به اين مطلب. آقايي به نام بابك آذرتات (عليخاني) تحقيقي مفصل كرده درباره ردپاي زبان تاتي در كتاب ها و مقاله ها. كار خيلي ها را ساده كرده و كاش زماني كه من درباره گويش تاتي از اين كتابخانه به آن كتابخانه و از قزوين به تاكستان و از تاكستان به رشت و از رشت به خلخال و از آنجا به طالقان و ... مي رفتم اين راهنمايي ها بود با اين همه به همه علاقمندان گويش شناسي، زبان فارسي و آذري، تالشي و تاتي پيشنهاد مي كنم اينجا و اينجا را كليك كنند

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment