تادانه

ديدار با آقاي بي نقطه
اومده بودم درباره رضا هدايت بنويسم؛ از نقاشي هايش؛ از داستان هايش؛ از خانه زيبايش و اين كه به وسيله ساعد فارسي رحيم آبادي با او آشنا شديم. اين كه گفت دلش خيلي براي محسن تنگ شده. هيات علمي دانشگاه سوره شده و اين كه چقدر اين كرد دوست داشتني را دوست دارم و ... اين كه با وجود داشتن سايت، به تازگي وبلاگ نويس هم شده. اما نوشتنم نيامد. مشغول ديدن عكس هايي شدم كه ديروز ازش گرفتم. مي تونيد بريد توي وبلاگش و اونجا عكس ها رو ببينيد. فكر كنم بيش از بيست تايي رو انتخاب كردم
براي ديدن ادامه عكس ها اينجا را كليك كنيد

Labels: ,

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment