تادانه

توقيف يك روزنامه ديگر
اميدوارم اين خبر دروغ باشد
***
مورچه هايي كه پدر علي قانع را خوردند
***
فراسوي پست مدرنيته دات كام شد
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment