تادانه

نقد "چوب خط" در "كانون ادبيات ايران"
نشست نقد مجموعه داستان " چوب خط " نوشته محسن فرجی با حضور عليرضا سيف الديني و يوسف عليخاني به عنوان منتقد دوشنبه سيزدهم شهريور در کانون ادبیات ایران برگزار شد

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment