تادانه

شماره‌ی اول و دوم فصل‌نامه‌ی ادبی، داستانی "خوانش" با ظاهر و محتوایی متفاوت‌‌تر از پیش‌شماره‌ی آن با مديرمسوولي و صاحب‌امتيازي بهناز صالحی منتشر شد. اين شماره‌ی "خوانش"، مشتمل بر چند بخش اندیشه‌خوانی، داستان‌خوانی، شعرخوانی، برگردان‌خوانی، مقال‌خوانی و ادبیات کودک است."خوانش" ويژه مردادماه 85 با نوشته‌هایی از نویسندگان زیر در 94 صفحه و با قيمت هزار و پانصد تومان منتشر شده است: فتح الله بی‌نیاز/ محسن بنی‌‌فاطمه/ محمدعلی مسعودی/ علی اکبر کرمانی‌نژاد/ یوسف علیخانی/ نفیسه آفرین‌زاد/ محمد ضیمران/ محمد صنعتی/ داریوش مهبودی/ حسن مرتجا/ محمد آشور/ علی باباچاهی/ محمد شريفي و ... ادامه
***
***
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment