تادانه

معرفي دو كتاب
منظومه عزيز و نگار/ علي لطفي
انگار همين ديروز بود هنوز عيد سال 81 نشده بود تا آمريكا به عراق حمله كند و قبل از آن از ققنوس خبرم كنند آقايي از اصفهان آمده و چند بيت شعر گذاشته برايم. چند بيت شعر درباره پايان داستان عاشقانه عزيز و نگار
مدتي بعد زنگ زد. تبريك گفتم كه ابياتش زيباست و همت كند و داستان را به نظم درآورد. گفت ديگران كرده اند و در كتاب عزيز و نگار بازخواني يك عشقنامه هم گردآوري شده است. گفتم چنين داستان هايي هرچند بار دست مايه شاعران قرار گيرند و به نظم درآيند باز خوش است. رفت
روزهاي عيد بود. عصبي بودم از اين كه چرا آمريكا به عراق حمله كرده و چرا هنوز دو ساعت از سال نو نگذشته مجبور شده بودم بروم روزنامه. ما سه مترجم گروه ماهواره انتخاب سر كار بوديم آن روزها. گزارش بودن مان را لحظه به لحظه نوشته ام در اينجا. بگذريم روز سوم يا چهارم فروردين بود كه از نگهباني روزنامه زنگ زدند كه آقايي با شما كار دارد. گفتم با من؟ كي؟ گفتند مي گويد لطفي
آمد. يك نسخه دست نويس عزيز و نگار منظومش را به امانت سپرد كه اگر عزيز و نگار بازخواني يك عشقنامه زماني تجديد چاپ شد اين نسخه نيز به آن افزوده شود. رفت
نمايشگاه كتاب سال 82 بود كه محمدعلي صالحي طالقاني كه با ايميل و به لطف عزيز و نگار با هم مراودتي پيدا كرده بوديم آمد تهران. تا آن زمان ژاپن بود و كارمند وزارت خارجه. رفتيم از ققنوس‘ برايش نسخه اي از آن كتاب بگيريم. حسين زادگان گفت تمام شده است. خوشحال شدم عزيز و نگار كمتر از دو سال‘ تمام شده اما ناراحت شدم كه صالحي بدون كتاب مي رود. همان وقت حسين زادگان گفت راستي ديده اي عزيز و نگار تازه اي منتشر شده؟ گفتم نه. نشانم داد. عزيز و نگار/ بازآفريني يك داستان عشقي گمنام/ علي لطفي
كتاب با طرح جلد بسيار بازاري و به وسيله ناشري بدون توزيع مناسب منتشر شده بود و بارها با آقاي لطفي قرار گذاشتيم كه همديگر را ببينيم اما نشد تا باز امسال روزهاي نوروز كه من بايد روزنامه بودم چرا كه جام جم آنلاين‘ آنلاين بايد مي بود و او آمد. بعد از سه سال
جدا از لطف هايي كه به من داشته آقاي لطفي و به نظم درآورده درخواست من را براي به نظم درآوردن اين داستان در داستان‘ اما شيوه كار او بسيار براي من دلچسب است چرا كه برعكس تمام راويان قصه هاي عاميانه كه شخصيت ها را سياه و سفيد مي كنند او چنين نكرده و آدم هاي منظومه او همان هستند كه بوده اند. ديگر اين كه منظومه او بسيار به داستان امروز شباهت دارد. به شيوه اول شخص روايت شده و گاه حس و حال راوي نيز وارد كار مي شود و اين كه مثلا منظومه را دور از چشم زنش مي سرايد و اگر او بداند ... لطفي اصالتا طالقاني است اما سال ها در اصفهان بوده و اكنون نيز در اين شهر سكونت دارد. بازنشسته شده و كتاب هاي ديگري نيز آماده انتشار دارد كه ناشري براي آن ها پيدا نكرده است
اگر دوست داشتيد اين كتاب را تهيه كنيد اين شماره تماس ها شايد به دردتان بخورد
0261 3500211
0311 6275899

طالقاني سرود/ دوبيتي هاي محمدعلي صالحي
اينترنت هرچند بدي هاي بسياري داشته و هرچند وقت بسياري را در همنشيني با آن از دست داده ام اما از اين كه باعث دوستي ها و آشنايي ها و امكانات جديد بوده‘ بسيار ستايش برانگيز است. همزمان با انتشار تحقيقم درباره قصه عاميانه عزيز و نگار‘ با اينترنت آشنا شدم. آن روزها روزهاي طلايي وبلاگ نويسي و معرفي عزيز و نگار بود برايم. در اين روزها ايميلي دريافت كردم از كسي به نام محمد علي صالحي كه دوست داشت كتاب عزيز و نگار را برايش بفرستم ژاپن. كاهلي كردم و انجام ندادم و گفتم زماني كه آمد ايران اين كار را مي كنم. اما وقتي هم دو سال بعد آمد ايران و در جلسه نقد قدم بخير مادربزرگ من بود در غرفه انتشارات افق او را از نزديك ديدم. بالا نوشتم كه وقتي رفتيم و ديديم كتاب تمام شده چقدر خجالت كشيدم و بعد به هر مكافاتي بود نسخه اي برايش تهيه كردم
مدت ها خبري از او نداشتم تا اين كه مدتي قبل در وبلاگش خواندم كتابش منتشر شده. بلافاصله تماس گرفتم و تبريك گفتم و قراري گذاشتيم. ديدمش و كتاب را گرفتم
زيبايي دو بيتي هاي محمدعلي صالحي در اين است كه اگرچه عمدي داشته به گويش تاتي - طالقاني باشند اما كفه كلمات فارسي آن ها مي چربد و براي همين بسياري از خوانندگان فارسي زبان نيز به سادگي مي توانند با آن ارتباط برقرار كنند
نكته قابل توجه اين دوبيتي ها نخ تسبيحي است كه همه آن ها را به هم پيوند مي دهد. ارتباطي منطقي كه از ظرافت هاي شعري شاعر طالقاني به شمار مي رود. او در اين دوبيتي ها با نام عزيز و نگار بازي كرده است و هرچيزي را به گونه اي به نام اين دو دلدده ارتباط داده است
محمدعلي صالحي با سرودن اين دو بيتي ها‘ دلتنگي هاي نوستالژيك دوران كودكي خود را مرتفع مي سازد و براي همين من خواننده كه به گونه اي در چنان آب و هوايي كودكي ام را گم كرده ام سرخوش مي شوم از خواندن شان
توجه به آداب و رسوم و زبان و فرهنگ مردم طالقان كه با زادگاه من الموت قرابت دارد از ديگر نكات قابل تامل كتاب طالقاني سرودهاي محمدعلي صالحي طالقاني است
محمدعلي صالحي به زودي آثار ديگري نيز روانه بازار كتاب مي كند. او كه در آستانه بازنشستگي است مي گويد مي خواهد تمام وقت خود را وقف ادبيات و فرهنگ طالقان كند
اگر دوست داشتيد نسخه اي از اين كتاب تهيه كنيد اين شماره تماس ها ممكن است بتوانند كمك تان كنند
0912 3205316
88075229 - 88578353
شاعر ۰۹۱۲۲۷۷۶۳۰۸
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment