تادانه

سايت عزيز و نگار
مدتي قبل از وجود سايتي به نام عزيز و نگار مطلع شدم حرفه اي نبود اما وجودش با اين نام برايم جالب بود. چند بار با گردانندگان سايت تماس گرفتم اما جوابي دريافت نكردم تا مدتي قبل كه ايميلي دريافت كردم كه از من خواسته بودند نقدي بر عزيز و نگار به آن ها بدهم. لينك نقدهاي عزيز و نگار در قابيل را برايشان فرستادم كه حالا مي بينم لطف كرده اند و در صفحه اول معرفي كرده اند
در اين ميان متوجه شدم اين دوستان با علاقه شخصي به طالقان و زاد بوم خود قصد دارند فيلمي بسازند. دوباره با آن ها تماس گرفتم كه خيلي دوست دارم زمان فيلمبرداري يك هفته اي از طالقان به الموت‘ همراهشان باشم. استقبال كردند و تا جايي كه فهميدم آقاي صميمي نامي ساكن آلمان مسوول اين پروژه است و خانمي در ايران هماهنگ كننده. فيلم هم تنها فيلم قصه عاميانه عزيز و نگار نيست بلكه قصه عشقي مدرن است كه شخصيت داستان با بازگشتن به زاد بوم خود عشق عزيز و نگار را مرور مي كند. بيشتر از اين هيچ اطلاعي ندارم و اگر دوست داريد در اين باره بيشتر بدانيد لطفا اينجا را كليك كنيد
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment