تادانه

به دنبال چاپ خبر «قصه هاى مردم رودبار و الموت گردآورى شد» در روزنامه ايران يكشنبه بيست و پنجم دي ماه توضيحات زير از سوى يوسف عليخانى به عنوان يكى از پژوهشگران طرح به روزنامه ارسال شد كه از نظر مى گذرد... ادامه
***
اين شاناي قرار است ساعت چهار و نيم بعدازظهر يكشنبه اين هفته كه مي آيد و هفته بعدش در برنامه نقد كتاب راديو فرهنگ درباره كتاب دوست ديگرمان آداجيو حرف بزند .این برنامه با نظارت و سردبیری رسول آبادیان تهیه و پخش می شود
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment