تادانه

.ناشر: پيام فرهنگ
قطع: وزيري
تعداد صفحات: 185ص.: مصور
چاپ اول. 1383
تيراژ: 3000 نسخه
قيمت: 1800 تومان
ISBN: 964-95230-4-9
انتشارات پيام فرهنگ – رشت – صندوق پستي3678 - 41635
علي اكبر بازديد وحدتي. تلفن: 01312227192

بازمانده اسماعيليه در ايران تاليف و تحقيق سيد محمدتقي ميرابوالقاسمي به وسيله انتشارات پيام فرهنگ منتشر شد
اين كتاب 185 صفحه اي مصور از چهار بخش: انسان ها و انديشه ها، ساخته ها و كهندژها، در كوير قائنات و پيوست ها، عكس ها و فهرست ها شكل گرفته است
سيد محمدتقي ميرابوالقاسمي پيش از اين كتاب هاي بسياري از جمله: سرزمين و مردم گيل و ديلم با گزارشي كوتاه از مبارزات دهقاني مردم گيل و ديلم ، تاريخ و جغرافياي طالقان، دكتر حشمت و انديشه اتحاد اسلام در جنبش جنگل و روايتي عارفانه از داستان عاشقانه عزيز و نگار منتشر كرده است


تخت و خشك نوشتن بس است! تا اينجا را براي آن هايي نوشتم كه فقط مي خوانند ماشيني و خشك بدانند چه كتابي منتشر شده و نويسنده اش كيست، اما... ادامه
***
چهل سالگي و خلق آثار ادبي
خوان رولفو تنها رمانش " پدرو پارامو" را سال 1955 در سي و هفت سالگي منتشر و پس از نوشتن اين رمان، سكوت اختيار مي‌كند. گابريل گارسيا ماركز گويي خواب زده رمان رولفو را مي‌خواند. رمان كوتاه رولفو دري پنهاني را به روي ماركز مي‌گشايد كه به ماكوندو ختم مي‌شود
نام ملكيادس و گفت‌وگو با مردگان از رمان رولفو به رمان ماركز ( صد سال تنهايي ) منتقل مي‌شود. دو نفر از روستا به شهر مي‌آيند و در بطن شهر، روستايي را كشف مي كند كه ويران شده‌است. اليوت بر اين باور است كه شاعر حقيقي ( يا رمان نويس واقعي ) در زمان حاضر، به طوركامل گذشته را مي‌بيند. هر لحظه كه در اكنون رخ مي‌دهد درون خود، تاريخ كامل هستي را بازگو مي‌كند
ماركز، صد سال تنهايي، تاثيرگذارترين رمانش را سال 1967 منتشر مي‌كند. وي در اين زمان سي و هفت سال دارد. خودش مي گويد... ادامه

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment