تادانه

پدرو پارامو، بهترين رمان مكزيكي

كارلوس فوئنتس در گفتگو با خبرگزاري اسپانيا گفت رمان پدرو پارامو نوشته خوان رولفو بهترين رماني است كه تاكنون در مكزيك نوشته شده است
به نوشته پايگاه اينترنتي جولان، فوئنتس افزود: اين رمان اسپانيايي – امريكايي، رماني جهاني به زبان اسپانيايي است
نويسنده رمان هاي مرگ آرتيمو كروز و آئورا در نوزدهيمن سالگرد درگذشت خوان رولفو گفت: تاويل هاي بسيار بدي از اين رمان شد، منتقدان با آن خيلي بد رفتار كردند اما به گمان من اين رمان هنوز درست فهميده نشده است
كارلوس فوئنتس گفت: پدرو پارامو، رماني است عميق، احساسي، فيلسوفانه و زيبا
وي اضافه كرد: رولفو در اين رمان انقلاب مكزيك را مدنظر دارد. پدرو پارامو به درخت خشكيده اي مي ماند كه شاخه هايش، سيب هاي طلايي مي دهند
***

اكتاويو پاز: اين كتاب من را به ياد فضاي داستاني بوف كور مي اندازد كه آن همه تحسين آندره برتون را برانگيخته بود
از گقتگوي ريتا گيبرت با پاز در كتاب هفت صدا با ترجمه نازي عظيما
***
درباره پدروپارامو و خوان رولفو
وقتى خوان رولفو يك كار را در مكزيك مى نويسد و كوكتو با خواندن اين اثر در فرانسه مى گويد كه آدم را به ياد بوف كور مى اندازد يعنى چه؟ يعنى اينكه صادق هدايت جهانى شده است... ادامه
***
عكاس اين عكس ها هم خوان رولفو است
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment