تادانه

لاك پشت | سكينه كريمي
لاك‌پشت يه زني بوده، اون وخت مردم خمير مي‌كردن توي خانه‌ها، نون مي‌پختن. قديما، خيلي عذر مي‌خوام، شپش فراوان بود. زنه شپش‌ ره مي‌زاره روي خاني كه نان پهن مي‌كنن و اونجا مي‌كشه، بعد اون لاكي كه خمير توش بوده مياد و روي پشتش مي‌مانه و اون هم لاك‌پشت مي‌شه

***
به نقل از كتاب قصه هاي مردم رودبار و الموت

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment