تادانه

ناشر: سازمان‌ پژوهش ‌و برنامه ‌ريزي ‌آموزشي، ‌انتشارات ‌مدرسه
تاريخ نشر: 1383 / جلد: رقعی /تعداد صفحات: 80
نوبت چاپ: اول / تیراژ: 5000 نسخه / قيمت: 420 تومان
ISBN: 964-385-416-7
نشاني فروشگاه انتشارات مدرسه
تهران. خيابان سپهبد قرني. پل كريمخان زند. كوچه شهيد محمود حقيقت طلب. شماره 36
تلفن: 88800324 فكس: 88903809

كتاب داستان زندگي ابن بطوطه، سفرنامه نويس مغربي براي مقطع سني نوجوانان است. كتاب ابن بطوطه شامل پنج بخش: سال شمار زندگي، زندگي نامه، پيوست ها، توضيح اعلام و منابع مي شود
سال شمار زندگي ابن بطوطه
703 : تولد در شهر طنجه
725 : شروع سفر
754 : پايان سفر
756 : پايان املاء سفرنامه
779 : وفات در مغرب
ابن بطوطه سفرنامه‌اي دارد شامل دو بخش: اول گزارش سفر از آغاز تا هنگام ورود به هندوستان 725 تا 735 هـ . ق و بخش دوم شامل بقيه‌ي داستان تا پايان سفر در اواخر 754
يوسف عليخاني كتاب ابن بطوطه را سال 1379 نوشته است. وي در سري كتاب هاي فرزانگان، داستان زندگي صائب تبريزي شاعر سبك هندي را نيز سال 1380 نوشته كه زير چاپ است
عليخاني در سري نوشتن داستان - زندگي شخصيت هاي تاريخي، كتاب به دنبال حسن صباح را نيز سال 83 به سفارش نشر ققنوس نوشته و اين كتاب در مرحله تصويرسازي است
مشخصات اين كتاب در بانك اطلاعاتي خانه كتاب

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment