تادانه

فصل نامه ی تخصصی شعر گوهران شماره هفتم و هشتم بهار و تابستان 84، ویژه ي غلامحسين غريب و هوشنگ ايراني، در دو جلد منتشر شد
صاحب امتیاز ، مدیر مسوول و سردبیر این فصلنامه " سعیده آبشناسان " است و محمدعلي سپانلو ( دبیر بخش فرانسه) ، سعید سعیدپور ( دبیر بخش انگلیسی) و سعید آذین ( دبیر بخش اسپانیولی ) اعضاء تحريريه فصلنامه تخصصي شعر هستند
گوهران شماره هفت و هشت- جلد اول - ويژه خروس جنگيجلد اول فصلنامه گوهران شماره هفتم و هشتم با نوشته هايي از منوچهر آتشي، شمس لنگرودي، عنايت سميعي، مشيت علايي، سعيد سلطان، محمدعلي شاكري يكتا، سعيد سعيدپور، هيوا مسيح، محسن شهرنازدار، مهدي اورند، ايليا ديانوش و مازيار نيستاني است كه در كنار گفتگوي منتشر نشده اي با نيما يوشيج / كبوتر ارشدي و بررسي بازتاب نمادهاي شعر اخوان / زهره رحمتي ، منتشر شده است
در اين جلد اشعاري از نيما يوشيج، هوشنگ ايراني، منوچهر آتشي، محمدعلي سپانلو، منصور اوجي، پرويز خائفي، پوران فرخزاد، رضا چاپچي، ايرج زبردست، فرامرز سه دهي، عليشاه مولوي، اكبر اكسير، منصور بني مجيدي، عزيز ترسه، فهيمه غني نژاد، پوران كاوه ، بهاره رضايي، روجا چمنكار و ... آمده است
گوهران شماره هفت و هشت- جلد اول - ويژه خروس جنگيجلد دوم گوهران نيز دربرگيرنده اين مطالب است: بازخواني ادبيات برگرفته از تفسير طبري سوريه يوسف/ محمود دولت آبادي، بهمن نامه دومين حماسه منظوم زبان فارسي / محمدعلي سپانلو و تابوي فردوسي در محاق نقد/ محمد قراگوزلو
كارلوس خوسه گوادموس و خوليو سسار آگيلار/ سعيد آذين، درآمدي بر شعر معاصر كردي / فرياد شيري، خاطرات خنده دار/ عمران صلاحي، شروه شعر شيدايي/ محمد احمد پناهي سمناني، تباين و تنش در ساختار شعر نشاني/ حسين پاينده، زنان زخم خورده / پوران فرخ زاد، بحثي درباره شعر چريكي/ حميد احمدي، رابعه و عشق/ مهري شاه حسيني، رباعي و بن مايه ساختاري آن/ احمد وكيلي، در پرسه واژه ها و آينه/ محمود معتقدي، آهنگ مهم ترين ركن شعر كودك يا ..؟ / شاپور جوركش و سنگ گورهاي ادگارلي مسترز/ عباس صفاري، مطالب ديگر جلد دوم اين فصلنامه تخصصي شعر هستند

برای دیدن سایت فصل نامه ی تخصصی شعر گوهران اینجا را کلیک کنید
پست الکترونیکی مجله گوهران
info@goharan.com
poet@goharan.com
تلفکس: 88250884
نشاني دفتر نشريه: تهران – صندوق پستي 1397 - 14665

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment