تادانه

خيلي دير داريم به پايان مرحله اول گردآوري قصه هاي مردم رودبار و الموت مي رسيم. سه روز گذشته من و افشين نادري مرخصي گرفته بوديم و خانه نشستيم تا نمونه خواني تايپي كتاب اول اين قصه ها ( كتاب اول: الموت پايين / زوارك و روستاهاي اطراف ) را انجام دهيم
كار‘ خيلي سخت پيش مي رفت. 325 صفحه شده بود البته بدون مقدمه و شناسنامه راويان و روستاها و فرهنگ اصطلاحات و نمايه. ديشب بالاخره تمام شد و امروز مي برم به مهرافروز فراكيش عزيز‘ تحويل شان بدهم كه زحمت تايپش را هم خودش كشيده با يكي از همكارانش
از انتهاي الموت - جايي كه سر از سلمبار و گردنه هاي سه هزار درمي آورد و با چند ساعت پياده روي مي توان به مرز تنكابن رسيد و رفت به خرم آباد. - تا گرمارود و كلان و زوارك و بالاروچ و ... جمعا اين منطقه كه در ميان اهالي و فرهنگ هاي جغرافيايي به الموت پايين معروف است از 21 روستا تشكيل مي شود با نزديك به 35 راوي و بيش از صد قصه و ترانه
الموت پايين به دلايلي از اهميت برخوردار است. اول از همه بخاطر اين كه بالاروچ‘ روستاي زادگاه كل احمد‘ رقيب عزيز در قصه عزيز و نگار در اين منطقه قرار دارد. بعد قيام دهقانان الموت به رهبري جلال بيگ و ولي خان كلاني‘ روستاي زوارك و قلعه شازده عين السطنه‘ استاد شيردل وركي كه هم خياط بوده و هم شاعر و وجه گردشگري پيچ بن و ... موضوعات ديگري مثل حسن صباح و گويش تاتي و ... خيلي چيزهاي ديگر كه با باقي مناطق رودبار و الموت مشترك است
از اسفند سال 83 من و افشين نادري به پيشنهاد دكتر حميده چوبك‘ مدير پروژه الموت راهي منطقه شده ايم و قرار است قصه هاي مردم رودبار و الموت را در 7 مرحله گردآوري كنيم. بدي كار روستا اين است كه وقتي كار روزمره شان شروع شود نمي تواني كسي را در شش ماه اول سال گير بياوري كه حوصله تعريف كردن قصه داشته باشد‘ آن هم سنتي كه دارد فراموش مي شود. براي همين پس از گردآوري قصه هاي مرحله الموت پايين و بخشي از مرحله الموت بالا‘ مشغول پياده كردن نوارها شديم. پياده كردن اين نوارها بيش از دو ماه به طول انجاميد و بيست روزي هم تايپشان و حالا تازه نمونه خواني اول را انجام داده ايم
.اميدواريم توانايي و امكان ادامه را داشته باشيم و بتوانيم به گازرخان‘ معلم كلايه‘ مراغيان‘ رجايي دشت‘ رازميان و دستگرد هم برسيم
براي اطلاع بيشتر اينجا را كليك كنيد

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment