تادانه

كريمي راد

غروب روزی که رسيديم آتان، فردای روزی بود که غروبش با لندرور از آتان رد شده و از کلايه گذشته و رسيده بوديم هنيز. هنيز روستايی سرپا بود. راننده لندرور خيلی چيزها گفت،‌ که بعد فهميدم پر بيراه نمی گفته، گفت چون هنيزی ها قبل و بعد از انقلاب به دولت سرباز نمی دادن، جرات نمی کردن بيايند اين ور کوه و برای همين از آفت مهاجرت در امان مانده اند. راست هم می گفت. روستا غلغله بود و هيچ وقت در ۵۵ روستايی که طی پنج ماه گذشته با افشين نادری برای گردآوری قصه های مردم رفته ايم روستايی به آن سرزندگی نديديم.جاده اين سه روستا که از مسير اصلی جدا می شد و از پشت ده هرانک می رفت به آسمان، جاده ای سخت و واقعا کوهستانی بود. راننده می گفت از خير سر آقای کريمی راد اين ها صاحب جاده شده اند. تا آتان آسفالت بود و از آنجا تا کلايه و هنيز، خاکی. اسم کريمی راد را آنجا شنيدم و اين که سخنگوی قوه قضاييه است. بعد هم چهره اش را ديدم که نمايی کاملا الموتی درس خوانده را دارد و چقدر اين نما کليشه ای شده است در ميان هم گهواره ای های من!بعد ديدم که اسمش توی دولت آقای احمدی نژاد هم آمده. راستش را بگويم خوشحال شدم به هر حال هم ولايتی است و احساس من اين بود شايد با آمدن او مردم آن منطقه بی نصيب نمانند، چنانکه پيش از او آقای قوامی، نماينده قزوين و رييس کميسيون قضايی مجلس، الموتی بود و از خير سرش ، بدک نشده جاده آن مسير.چيزی که برای من عجيب بود قزوينی عنوان گرفتن جمال کريمی راد بود. کريمی ها آتانی هستند و پسوند آتانی دارند اما راننده گفت آقای جمال کريمی، پسوند آتانی را برداشته و گذاشته راد. نمی دانم اميدوارم که شما هم مثل من خوش بين باشيد
تعدادي عكس در خبرگزاری فارس ديدم و يادم آمد بنويسم : روستای آتان را در الموت، ماسوله دوم می خوانند و بسيار زيبا
است اين روستای بزرگ و پر جمعيت. يک عصرانه مهمان کدخدای آتان بوديم. سيگار فروردين می کشيد و پدرزن شش داماد بود.

كريمي راد
لينك هاي مرتبط
كريمي راد، وزير دادگستري، بعد از ظهر امروز در يك سانحه رانندگي کشته شد

یک الموتی هم در دولت داشتیم که ... خدا بیامرزدش
در پي درگذشت مرحوم مغفور آقاي جمال كريمي راد سخنگوي قوه قضاييه و وزير دادگستري حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي پيام تسليتي صادر فرمودند

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment