تادانه

قدم بخير مادربزرگ من بود نوشته يوسف عليخاني در مجله ادبي هارمجيدون

خيلی وقت است که ديگر قدم بخير برایم خيالی دور شده است، مثل اين که کتاب کس ديگری است و دارد يواش يواش برايم آنچنان غريبه می شود که يادم نيايد آن را من نوشته ام. مدت ها درگير بودم، هشت نه ماهی بيکاری و حالا خبرمزدی در جام جم آنلاين.‌ در کنار اين ها گردآوری قصه های مردم الموت با افشين نادری و پياده کردن نوارها و ... توانم را گرفته و اميدوارم بتوانم فراغتی پيدا کنم و ملخ های ميلک يا حسن مهاجر يا زياری ها را با ويرايشی دوباره بسپارم به ناشری تا فراموشم نشود من هم می نويسم.
اين دوستان نازنين من در هارمجيدون لطف کرده اند و ضمن معرفی مجموعه داستان قدم بخير مادربزرگ من بود، داستان رعنا از اين کتاب را دوباره منتشر کرده اند.
ممنون از حجت بداغی و ميثم علیپور عزيز
اگه حوصله اش رو دارين يه نگاهی بيندازين به مجله ادبی هارمجيدون.
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment