تادانه

پاتوق ۷۸ برای نويسندگان نسل جديد
امروز با کامران محمدی که مبتکر طرح نشست بروبچه های داستان نويس بوده صحبت کردم نظراتش جالب بود و اينکه مقاله ای آماده کرده تحت عنوان ( نويسندگان نسل پنجمی) که اميدوارم به زودی يک نسخه اش را برای من بفرستد تا خواننده های قابيل هم آن را بخوانند.

سوال بچه ها را از محسن فرجی ، پيگير دوم اين طرح پرسيده بودم که چرا حالا نسل پنجمی؟ نسل چهارمی ها چه کسانی هستند؟ و ... که باز از محمدی پرسيدم و قرار شده مفصل جواب بدهد.

جالب اينکه بعد از پيغام ليلی فرهاد پور، خبرنگار وداستان نويس، ديشب شيوا ارسطويی تلفنی آدرس پاتوق را خواست تا در جلسات شرکت کند.

دست آخر هم منيرو صبح زنگ زده بود که خوندی چی نوشتم درباره پاتوقتون؟

گفتم نه .

.......
راستی بگويم که تاکنون آمدن حسن محمودی، مهسا محبعلی، حسين مرتضاييان آبکنار، حميد ياوری، ناتاشا اميری و .... در پاتوق ۷۸ قطعی است
............
در ضمن به نوبه خودم از آدم و حوا و پندار و خوابگرد و منيرو و دوستان ديگر که از اين پاتوق استقبال کردند و در انتشار خبرش کوشيدند به عنوان يکی از شرکت کنندگان در جلسه تشکر
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment