تادانه

عکاسخانه نویسندگان معاصر ایران
این عکاسخانه سال 1382 راه افتاد. یکی دو سالی هم بود بعد با رفتن قابیل، این عکاسخانه هم به تاریخ پیوست. کاش کسی عکاسخانه بهتری درست کند. حالا به رسم یادگار از آن سال ها و بدون تغییری در شکل و شمایلش و حتی اضافه و کم کردن کسی، منتقلش می کنم به تادانه. یا حق!

صادق هدایتمحمدعلی جمالزادهجلال آل احمدبزرگ علوی
صادق چوبکسیمین دانشورابراهیم گلستانبهرام صادقی
غلامحسین ساعدیتقی مدرسیرضا براهنیاحمد محمود
محمود دولت آبادی هوشنگ گلشیری علي‌محمد افغاني جمال ميرصادقي
گلى ترقى amin faghiriمنصور یاقوتیعلی اشرف درویشیان
فرخنده آقاییمحمد محمدعلی  جعفر مدرس صادقی شهریار مندنی پور
علی خداییامیرحسن چهلتن منیرو روانی پور ابوتراب خسروی
محمد رحیم اخوت یارعلی پورمقدم احمد بیگدلی علي اصغر شيرزادي
جواد مجابیبیژن نجدیرضا جولاییغزاله علیزاده
فرشته مولویزویا پیرزادمیهن بهرامیمحمدرضا صفدری
ناهید طباطباییفرشته ساري فريده گلبومنصوره شريف زاده
فرزانه کرم پورزهره حكيميمهناز کریمیفیروز زنوزی جلالی
فرخنده حاجی زادهشهلا پروين روحمحمود بدرطالعیفتح الله بي نياز
علي موذنياحمد اخوت محمد بهارلوايوبي
شهرنوش پارسی پور منصور کوشانسید مهدی شجاعیمحمد رضا پور جعفری
اکبر سردوزامیایرج رحمانیقاضی ربیحاویعباس معروفی
ساسان قهرمانشهرام رحیمیانبهرام مرادیخسرو دوامی
حسین نوش آذررضا قاسمیناصر غیاثیمهشید امیرشاهی
مهری یلفانیمهرنوش مزارعیبیژن بیجاری نسیم خاکسار
یاشار احدصارمیمحمدآصف سلطانزادهصبورالله سنگ سیاهسپوژمی زریاب
پروین پژواکعتیق رحیمیfarhad hidari gouranshiva arastoie
nosrat masourimitra davarmohammadreza goudarzimohammadreza kateb
hasan baniaamerimohammadreza bairamireza amirkhanireza zangiabadi
ahmad akbarpourdavood ghaffarzadeganahmad gholamimostafa mastour
hossin sanapourghasem kashkoulikouroush asadihamid yavari
houssin mortezaiean abkenarsiamak golshiriمحمدحسن شهسوارييوسف عليخاني
yaghob yadaalimahsa mohebalisepide shamlooroya shapourian
lila sadeghimaryam rasiesdanahasan lotfiali ghane
piman hoshmandzadehعلیرضا محمودی ایرانمهرمظاهر شهامت mohsen faraji
mostafa rastegarirasoul abadianhadi khourshahianکرامت یزدانی
پيمان اسماعيليreza arjangkamran mohammadishahreyar vaghfipour
mohammadhosien mohammadiبهناز عليپور گسگريناتاشا اميريpaksima mojavvezi

Labels: , , , ,

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment