تادانه

گزارش لحظه به لحظه من از جنگ بوش و صدام
قلب من براي آن كودكي مي تپد كه خيره به آسمان عراق است

(۱)
روز سه شنبه
بيست و هفتم اسفند 1381
ساعت پانزده و بيست دقيقه

روبه روي من تلويزيون الجزيره روشن است و محمدسعيد الصحاف، وزير تبليغات واطلاع رساني عراق دارد به سوال هاي خبرنگار الجزيره پاسخ مي دهد:

حالا كه ديگر صحبت ا زسلاح كشتار جنگي نيست و ساعت صفر آغاز شده است ، شما به چه مي انديشيد؟

آيا صدام عراق را ترك خواهد كرد؟

شيپور جنگ چه زماني به صدا در خواهد آمد؟

و...


....


الجزيره دوربين اش را برداشته و برنامه قضيه الساعه اش را از بغداد، پايتخت عراق و به صورت زنده پخش مي كند.

زلماي خليل زاد، فرستاده ي ويژه ي آمريكا در خصوص عراق امروز در تركيه است تا با سران معارضان كرد و سني و شيعه عراقي و رهبران تركيه به توافقي برسندكه آيا تركيه با آمريكا همراه خواهد بود؟

بوش هم گفته است كه يك روز فرصت صدام حسين تا عراق را ترك كند وگرنه...

آقاي محمدعلي زم معروف هم ديروز سخنراني اي كرده كه ديكتاتوران خاورميانه را باعث آمدن آمريكا به منطقه دانسته است. او همچنين به نويسندگان و هنرمندان و روشنفكران آمريكايي توپيده كه خواري و ذلت اين حمله را هميشه د رپيشاني آمريكايي خود خواهند داشت.

.....

اينجا اتاق ماهواره است؛ اتاق ماهواره روزنامه انتخاب.

از دهم آبان ماه سال 1381 تاكنون پشت ميزي نشسته ام كه روي آن تلويزيوني هر لحظه و زنده تلويزيون ماهواره اي الجزيره و ديگر شبكه هاي ماهواره اي عربي را برايم نشان مي دهد.

در اين دوران فراوان تجربه هاي بكر با من بوده است كه تا در چنين جايي نباشيد ، هرگز در نخواهيد يافت كه چه خواهد شد در ثانيه ديگر و چه بوده است و اصل خبرها از كجا ها آمده است.

اصلا هرگز فكر كرده ايد كه چرا خبرها قيچي شده و ناقص به شما مي رسد؟

جواب شما را من مي دانم و كاش شما هم اين امكان را داشته باشيد و پيگير اصل خبرها باشيد.

......

حالا تلويزيون cnn مي گويد:

to attack iraq

bbc هم هست كه پشت سرهم breaking news مي دهد.

حالا سي ان ان دارد آقاي جورج دبليو بوش را نشان مي دهد كه آماده جنگ شده است.

به قول عظيم اميدي اين مرد عجيب استاد است در به كار بردن كلمات اصيل انگليسي و تاثيرگذار و عجيب بلد است توي دوربين نگاه كند؛ يعني توي چشم هاي من و تو.

.....

استراليا آماده همكاري با آمريكاست.

كانادا همراه با نظر سازمان ملل خواهد بود.

تايوان همراه با آمريكاست.

روسيه و فرانسه و آلمان مخالف جنگ هستند.

اندونزي به تنهايي وارد شدن آمريكا در معركه جنگ را رد كرد.

اميدي مي گويد:

إإإإ... عمرو موسي رفته بغداد؟!؟

اتحاديه عرب خطاب به آمريكا،سخنراني بوش را محكوم كرده است.

حامد شهبازي، مترجم سي ان ان و رييس حالي ما، كه جدا از مونيتور شبكه هاي ماهواره اي ، ناچاريم خبرهاي بين الملل را هم بدهيم، رفته است پشت تلكس خبرگزاري و دارد خبرهاي خبرگزاري هاي فرانسه و رويتر و ايرنا را چك مي كند.

......

زمان حملات يازده سپتامبر تازه رييس اول ما ، محمدرضا عرفانيان ، آماده شده بود براي رفتن به بلگراد و تحويل گرفتن خبرگزاري آنجا. مهراد گلخسروي هم قرار بود بشود رييس ما.

برج اول را كه زدند، من فيلم ويديو را به اتاق صفحه بندي بردم تا عكسي بگيرم براي صفحه حوادث .

هنوز ويديو را برنگردانده بودم كه گفتند برج دوم را هم زده اند و بعد مقر پنتاگون و آخري هم كه در پنسلوانيا سقوط كرد.

.......

حالا روز آخر كار اداري ماست و گفته اند كه اگر حنگ شد بايد بياييد و روزنامه درمي آيد( منتشر مي شود).

ولوله اي است در بين كارمندان كه يك سال انتظار چنين روزهايي را داشته اند و حالا بايد روزهاي عيد را هم روزنامه باشند.

روزنامه نگاري به نظر من از حمالي خيلي سخت تر است كه تجربه هردو را داشته ام.

پنجشنبه ها روزنامه تعطيل هستيم و جمعه ها بايد بياييم روزنامه؛ هر روز از ساعت دو بعداز ظهر تا نه شب.

و حالا زمان جنگ است . هيچ وقت اينقدر بي قرار نبوده ام. شايد به اندازه روزهاي حملات يازده سپتامبر و بعد حمله افغانستان اذيت نشويم كه حالا بلد شده ايم كارمان را چطور پيش ببريم ، اما دلهره من شايد بخاطر آن كودكي است كه مدام به آسمان عراق نگاه مي كند و فكر مي كندكه اگر هواپيماهاي آمريكاي وانگليسي و و غيره بيايند چه خواهد شد؟

.......

زمان حملات يازده سپتامبر به طور همزمان وعده هاي خبري شبكه هاي الجزيره و ابوظبي و ام بي سي و آي ان ان و الشارقه و كويت و عراق و مصر و المنار وغيره را مونيتور مي كردم و خبر در مي آوردم كه حالا چند شبكه مثل العربيه هم به آنها اضافه شده است

صداي پرينتر تلكس مي آيد . صداي كلمات عربي و انگليسي مي آيد . سكوت است اما اينجا در ميان ما و همه گوش شده ايم در ميان اين همه صدا.

حالا ساعت صفر است و شمارش معكوس جنگ آغاز شده است.

شب حمله به افغانستان را هم به ياد دارم كه ويديو را روي ضبط گذاشته بودم و شش ساعت ال پي ضبط شده بود از نگاه دوربين تلويزيون الجزيره .

بعد روزهاي جنگ و حمله و كشتار طالبان و موشك باران كابل و بعد هم فرار خبرنگار تلويزيون الجزيره از افغانستان و ...

هميشه از چيزي كه بترسي سرت مي آيد .

من طي اين سال ها تنها صفحه اي را كه از روزنامه نمي خوانم خبرهاي بين الملل و سياسي است و عاشق خبرهاي ادب و هنر و حوادث و انديشه بوده ام اما از بد روزگار حالا شده ام مونيتور تلويزيون هاي ماهواره اي عربي كه خبر بويژه خبرهاي بين الملل از آنجا به گوشم مي رسد.

........

استكان هاي چاي خالي شده است. شهبازي داد مي زندكه كو آناهيد؟

آناهيد سيني چاي مي آورد و استكان هاي خالي را مي برد. سيگارها روشن شده اند،حالا كه هنوز جنگ نشده است اين طور شده ايم، جنگ كه شروع بشود چه خواهد شد. من كه نمي دانم.

زنان و مردان و كودكان عراقي حالا چه حالي دارند؟

نفرين بر اين زندگي كه زمان جنگ ايران و عراق با تنفر به آنها فكر مي كرديم و حالا با ترحم و...

مقصر كيست؟

جنگ جهاني سوم آيا شروع شده است؟

ساعت پانزده و چهل و هشت دقيقه

........

بعدالتحرير:
شهبازي عصباني گفت كه بر پدرت لعنت!

گفتم :

چي شده؟

گفت:

تيترم باز عوض شد.

عظيم گفت:

حالا چي مي گذاري؟

گفت:

عدي صدام گفت كه صدام حسين از عراق نمي رود.

...................
سالي كه نكوست از بهارش پيداست
(۲)
چهارشنبه
28 اسفند 1381
ساعت 16:35 دقيقه

تمام پرواز ها به خاورميانه لغو شد.

بهاي نفت اوپك كاهش يافت.

جنگ قريب الوقوع است.

و…

سالي كه نكوست از بهارش پيداست. از ديروز درب و داغون هستم و از صبح نشسته ام پشت اين كامپيوتر لعنتي و دارم الكي وقت كشي مي كنم، سرم درد گرفته است اما حال ندارم از آن جدا بشوم….

( صبح مي رفتم خونه مردم رخت مي شستم و نون در مي آوردم… از اول خوشي نداشتم . از اول خونه ي مردم كار مي كردم با اين حال يه لقمه نون هم داشته باشم تنهايي نمي تونم بخورم.)

زن با پشتي خميده و دستاني لرزان و پوستي آويزان…

( فرق يعني چي؟ فرق يعني بيچارگي … چه هفت سيني؟ گناه داره ، محرم است.)

شبكه 5 رفته سراغ اين بيچاره كه آيا عيد، هفت سين مي چيني؟

( پول داشته باشم مي رم كربلا، سوريه. اين كه وقتي مردم بهشت زهرا دفنم كنند؛ پيش پسرم.)

( چشم ندارم نگاه كنم، فقط جمعه شب ها دعاي كميل گوش مي كنم.)

( حالا هم فقط مي خوام كه جهنم نرم. مي دوني كه پل صراط چيه؟ يه موهست. )

…..

داشتم اين يادداشت را مي نوشتم كه چشمم افتاد به تلويزيون و ديدم كه شبكه 5 داره چنين گزارشي نشان مي دهد.

بعد هم با چه تصاويري؟!

حكاكي كه سنگ قبري را حكاكي مي كند. موسيقي متني اي كه عذاب است و زجر و بغض و گريه….

بعد هم آمبولانس و خونه ي جنوب شهري و يا به عبارتي حلبي آبادي پيرزن.

( اي مومنان همگان توبه كنيد و به درگاه خداوند متوسل شويد تا رستگار شويد.)

اين هم جمله ي پاياني فيلم كه انگار نتوانسته باشد آقاي كارگردانش پيامش را نشان بدهد ، آن را نوشت.

….

تمام سال در فيلم ها و سريال هايشان از خانواده هاي بورژوا و فلان و بهمان و غيره نشان مي دهند و حالا دم عيدي كه مردم مي خواهند همه چيز را فراموش كنند و بروند يك چرتي بخوابند و خوش باشند، ببين چي پخش مي كنند؟!؟

…..

از شدت عصبانيت، ديروز وقتي همه در روزنامه مي آمدند و روبوسي مي كردند و خداحافظي و مي رفتند، من با كسي حتي خداحافظي نكردم كه وقتي قرار فردا پس فردا برگرديم روزنامه، پس چه خداحافظي اي؟!

ديشب شب چهارشنبه سوري بود و برعكس حرف آقايان جمهوري اسلامي كه گفته بودند چون اين روزها روزهاي عزاي حسيني است ، كسي چهارشنبه سوري نگيرد، جزء شلوغ ترين و پرسروصدا ترين چهارشنبه سوري هايي اين سال ها بود. همه ما خونه ي باباي ايرنا بوديم ؛ خواهر و برادران او بودند؛ پسردايي ها و پسر خاله ها و دايي و خاله و…. خوش به حالشون كه چه خانواده ي خوبي دارند.

ديشب ايرنا با من برنگشت، هنوز هم نيومده است…

…..

احساس مي كنم امسال سال بدي خواهم داشت، سال 81 كه سال خوبي بود. ( جدي جدي خوب بود؟ )

….

آخرين خبرها اما اين كه سفارت ايران در عراق تعطيل شد و وزارت امور خارجه ايران از تمام اتباع ايراني خواست تا خاك اين كشور را ترك كنند. همچنين اين وزارت خانه از تمامي مردم كشور خواست تا به كويت سفر نكنند.

….

آيا زمان حمله آمريكا به عراق ساعت 4:45 دقيقه بامداد فردا ( پنج شنبه 29 اسفند 1381 ) خواهد بود؟

.........
سال نو مبارک

درباره عيد نوروز نبايد نوشت، بايد عيد رو ديد، بايد عيد رو بوسيد، بايد عيد را بوييد، عيد رو بايد بود، عيد رو بايد...جهان انجمن شد بر تخت اوي از آن بر شده فره بخت اوي
به جمشيد بر گوهر افشاندند مر آن روز را روز نو خواندند

كارت هم بفرستيد براي عيدي..
روز اول عيد- روز دوم جنگ
جنگ در نوروز
(۴)

مي دانيد كه تخم تنفرو كينه چطور ريشه مي دواند؟ ( البته من نمي دانم كه هردوي ايشان آيا تخم دارند يا خير؟ ) ، ولي درهرحال اين را مي دانم اما كه به قول يك ضرب المثل قزويني وقتي چاره اي جز تسليم در برابر آن واقعه تاريخي نداري لااقل وقت خوابيدن لذت ببر.

حالا ساعت شش و چهل دقيقه صبح اول عيد است؛ يكم فروردين 1382 و من دارم مي روم روزنامه و اولين نامردمي خودم را در حق همشهري هاي محترم انجام دادم و با اين ماشين نبود و جماعت زيادي منتظر ماشين بودند، به محض اين كه يك ماشين آمد، در اولين فرصت پريدم و سوار شدم تا به روزنامه برسم كه از كارم لذت ببرم! دليل هم دارد؟

دو ساعت پيش سال تحويل شده ومن به جاي اين كه اول صبح روز عيد بيدار شوم و با زن و بچه ام روبوسي كنم و عيد را به آن ها تبريك بگويم به دليل يك اجبار بايد بروم روزنامه. چرا؟ چون هيچ كاري سراغ ندارم جز اين كه به ناچار در روزنامه انتخاب كار كنم. بعد هم به جاي اين كه صبح روز عيد ، ماهي ببينم و آب و سبزه و زيبايي ، ناچار شده ام چشمم بخورد به يك دسته پيرمرد و پيرزن درب و داغون مذهبي از نوع جمهوري اسلامي كه به دعوت آقايان مسوولان نظام ، سال را در مساجد تحويل گرفته اند( و نه تحويل كرده اند) و حالا دارند برمي گردند.

همه هم بلا استثناء چادرمشكي دار و پير؛ اگر هم يكي دوتا جوان توي اين زن ها باشد مي خواهند كاسه چشم آدم را در بياورند.مردهايشان هم شكم گنده( البته پا به سن گذاشته ها ) و جوانترهايشان هم ريشي و مظلوم( نمي دانم كاش هميشه اينطور باشند… ) .

باور مي كنيد ما رسيديم ومن الان دارم كنار مسجد نور ميدون فاطمي اين كلمات آخري را مي نويسم كه حالا ساعت شده شش و چهل و نه دقيقه ؛ يعني نه دقيقه اي رسيده ايم به اينجا. و اين البته يعني تهران خلوت چه مي چسبد! ما كه راهي را كه با اتوبوس يك ساعت و با شخصي نيم ساعته ، هر روز مي آمديم ، امروز نه دقيقه اي رسيديم و چه لذتي دارد ( مي بينيد كه چطور دارم خودم را خر مي كنم و لذت مي برم ؟!؟ )

اوف بر تو زندگي ! ( و كاش آنقدر جرات داشتم كه آن فحش پسرانه معروف را به زبان بياورم كه در آن …. خود را به نمايش در مي آوردند…) .


…..


درهرحال من چون ده دقيقه قبل از ساعت هفت صبح به روزنامه رسيدم وهنوز كار اجباري من شروع نشده ، پس بگذاريد يك چند خطي بنويسم در اين باب كه شما جاي من بوديد چي مي نوشتيد و چه مي گفتيد و …

من تا رسيدم ، نگهبان روزنامه كه جواني است هم سن و سال خودم ( روزگار را ببين يك جوان اول جواني بايد نگهبان بشود ومن ياد دارم كه اين شغل مبارك را اغلب بازنشسته ها به عهده مي گرفتند و… ) در را به رويم باز كرد ومن هم از شدت خوشحالي كه بدبخت تر از من هم هست و لذت ( مي بينيد كه …. ) با او روبوسي كردم و فورا اين يادداشت را برايش خواندم كه : ( مي دانيد كه تخم تنفر و كينه چطور… )

ساعت 7 بامداد

حالا حامد هم رسيد؛ دقيق و منظم و كاري . اما اولين خبر: 16 آمريكايي و انگليسي كشته شده اند.

چرا؟

بگذاريد به تلويزيون الجزيره گوش كنم تا بعد…

نيروهاي آمريكايي و انگليسي از راه كويت وارد خاك عراق شده اند و اولين تصاوير را سي ان ان به اسم خود به ثبت رسانده و حالا الجزيره دارد آن را پخش مي كند. تانك ها در شن و ماسه و خاك پيش مي روند؛ cnn exclusive.

اما هواپيماي سقوط كرده كه 12 آمريكايي و 4 انگليسي در نتيجه آن كشته شده اند ( لابد چون در ماه حرام عرب ها حمله كرده اند آن نيروي مرموز آسماني همگي را گرفته و پرت كرده روي زمين گرم؟! ).

همچنين منابع خبري گزارش داده اند كه انفجارهايي در شهر بصره به وقوع پيوسته است.

محمد خير البوريني، فرستاده الجزيره از موصل گزارش داده كه حالا الجزيره مي خواهد تصاوير آن را دوباره پخش كند.

به گزارش پنتاگون يك قلي كوپتر ديگر آمريكا يي هم سقوط كرده ك كسي از سرنشينان آن آسيب نديده و بخاطر اين كه اين هلي كوپتر به دست عراقي ها نيفتد، آن را آتش زده اند.

حالا وزارت دفاع آمريكا هم اعتراف كرد كه هواپيماي آمريكاي در كويت سقوط كرده است.

همه شبكه ها دارند به نقل از سي ان ان ورود نيروهاي آمريكايي را به خاك عراق نشان مي دهند؛ بي بي سي و سي ان ان و الجزيره و فاكس نيوز. ( ما چهار تا تلويزيون دارم و … ).

تصاوير live و مباشر يا به قول ما زنده است و مستقيم.

خبر عاجل و فوري و bearing news : سقوط سومين هلي كوپتر آمريكايي و انگليسي.


….


به قول عظيم اميدي ( شده تحليل گر ما ديگر؟! ) استراتژي آمريكا اين با فرق دارد . در جنگ خليج ، آمريكا با بمباران و حملات بسيار توانست عراق را در خاك كويت زمينگير كند و اين با ربا آرامش و كم كم. ديروز چند تا موشك زد و حالا دارد بدون هيچ درگيري وارد خاك عراق مي شود.

شايد راست مي گويد، نمي دانم من كه تحليل گر نيستم و فقط يك خبرنگار- مترجم دون پايه هستم و … ( ببخشيد كه من زود از كارم لذت بردم و قاطي آن شدم كه ديگر لحن عصبي صبح حالا ديگر ادامه پيدا نكرده است.)


…….


تلويزيون ابوظبي را الان گرفتم و فاكس نيوز را كور كردم. ابوظبي هم دارد همان تصاوير سي ان ان را پخش مي كند و صداي خبرنگارش فواد امين هم از مرز خاك عراق و كويت مي آيد.

……

جنگ جنگ تا پيروزي بوش بزن جاي ديروزي

( به جاي قديم كه مي گفتيم صدام… )

…….

ما پيروز شديم ( آيا آمريكايي شده ايم؟!؟ ) . شادي عجيبي اينجا بين بچه هاست كه آمريكا وارد عراق شده است….

العربيه هم به نقل از سي ان ان دارد دومين روز جنگ را پوشش مي دهد( بابا همه آمريكايي شده اند؟!؟ ).

….

ساعت من الان دارد زنگ 7:30 دقيقه را مي زند كه هر روز از خواب بيدارم مي كرد تا… بگذريم.

راستي شبكه خبر ما دارد خوب كار مي كند، اگرچه دارد مال اين واون رو مي خوره اما باز خوب است كه لااقل اين شبكه هاي ماهواره اي ( الجزيره و بي بي سي و سي ان ان و … ) را براي مردم ترجمه مي كند و …

عراق اعتراف كرد كه ام القصر سقوط كرد.

همچنين منابع عراقي اعتراف كردند كه برخي از نيروهاي اين رژيم تسليم نيروهاي آمريكايي شده اند. تمام ارتباطات تلفني هم در عراق قطع شده است…

به تحليل يك تحليل گر ، تنها راه گرفتن بغداد و سقوط اين شهر، حمله گسترده هوايي است.

24 سرباز عراقي دستگير شده اند.

عراق تكذيب كرد كه بندر ام القصر سقوط كرده است.

سرهنگ الياس حنا، تحليل گر استراتژيك دارد با العربيه گفتگو مي كند: آمريكا به تركيه اجازه نمي دهد تا نيروهاي اين كشور وارد شمال عراق شوند چون :ه تركيه چشم به آنجا دوخته است . بله قبول دارم كه تركيه اگر وارد عمل شود، در چند ساعت عراق سقوط خواهد كرد، اما امريكا هم مي داند كه تركيه منافع خاصي دارد و به همين دليل آمريكا حاضر است جنگ بيشتر طول بكشد ولي سرخر نداشته باشد.

- آيا سقوط ام القصر و فاو انتظار مي رود؟

- به نظر من اين يك جنگ رواني است و حمله هوايي گسترده تنها راه حل آمريكا ست.

- چرا آمريكا اماكن اصلي و زير ساخت ها ي عراق را مورد هدف قرار نمي دهد؟

- چون هدف آمريكا با سال 1991 فرق دارد و مي خواهد عراق را آزاد كند و بعد در مرحله بعد دوباره اين كشور را بازسازي كند.

- چرا از آتش زده شدن چاه هاي نفت مي ترسد؟

- آمريكا به 3 دليل مي ترسد:

1- از نظر محيط زيستي

2- به دليل نظامي، چرا كه دود ناشي از اين آتش ها باعث ناكارامدي ليزرها و ابزار آلات نظامي آمريكا خواهد شد.

3- چرا كه بازسازي و خاموش كردن اين ها هزينه بردار است. عراق خيلي بدهكار است. آمريكا كه مي خواهد عراق را بازسازي كند هزينه ي زيادي بايد خرج كند چون كه اروپا به جنگ نه گفته و در بازسازي هم شركت نخواهد كرد.

……..

همچنين بعد از الياس حنا، العربيه ، دارد با سرهنگ متعب الدبوبي گفتگو مي كند. جالب است كه اين تلويزيون ها چون الجزيره و العربيه ، زيركانه از تحليل هاي آدم هاي نظامي استفاده مي كنند؛ هم نظامي و هم تحليل گر. و نه آدم هاي تحليل گر تنها و يا نظاي تنها و يا با آدم هاي چون من كه جمهوري اسلامي گفتگو مي كند و نه تحليل گريم و نه نظامي و نه…

…..

آمريكا گفته كه ام القصر سقوط كرده ، همچنين آمريكا در بمباران عراق از موشك هاي كروز و توماهوك استفاده كرده است ( جالب است اين بچه ها هي دم به دم مي آيند كه با من روبوسي كنند و ناچارم هدفون را از گوشم در بياورم و گزارش ها را از دست مي دهم ؛ بابا سال نوي همه مبارك؛ ول كنيد ديگه ؛ چه عيدي؟! بذاريد از كارمون لذت ببريم؟! )

……

سه انفجار در موصل و كركوك.

….

گفتگوي العربيه با الياس حنا، تحليل گر سياسي را ترجمه كردم و در هفت صفحه به حامد دادم كه بفرستد حروف چيني ، حالا هم دارم در حالي كه هدفون در گوشم هست صبحانه مي خورم . حميد اسلامي ، خبرنگار حرفه اي گروه اجتماعي هم امروز آمده است.

چه صبحانه اي؟!

سنگك خشخاشي + نان شيريني + چاي+ شكر + يك عدد قاشق چاي خوري و …

ساعت ده دقيقه به 9 صبح است.

خبرنگار العربيه : نيروهاي آمريكايي به عمق دو كيلو متر بندر ام القصر رسيده اند.

اسلامي : باور كن اين كه نيروهاي آمريكايي بدون مقاومت دارند پيش مي روند ، دليلش اين هست كه صدام مي خواهد همه به بغداد برسند تا بعد جنگ تن به تن بشود.

……

شاهدان عيني: درگيري ميان نيروهاي مارينز ( تفنگداران دريايي آمريكا ) با پدافندهاي عراقي .

نيروهاي مارينز در 200 ( نمي دانم كيلومتر يا متر؟ ) داخل خاك عراق بعد از درگيري با پدافندهاي عراقي متوقف شده اند.

…..

ياللعجب!

تلويزيون ابو ظبي دارد با سربازان فراري عراقي به كردستان عراق مصاحبه مي كند. داد مي زنم كه شاهكار است!

دكتر قندي و شهبازي و همه به ابوظبي نگاه مي كنند . ترجمه مي كنم:

صلاح مدلول از بصره : شرايط ما شرايط تمام مردم عراق است كه از وضعيت كنوني رژيم عراق در رنج هستند و همه اميدوارند كه بتوانند به كردستان فرار كنند تا اين رژيم سقوط كند.

عباس فهد محسن از بصره: دو سال و دو ماه است كه در ارتش عراق خدمت مي كنم . حقوق ما به اندازه خورد و خوراك ماست،حال آن كه دولت عراق و صدام حسين بواسطه نفت ثروتمند شده است. از آينده هم نمي ترسيم كه فرار كرده ايم . كردها از ما بخوبي استقبال كردند. فكر هم نمي كنيم كه فكر كنند ما جاسوس هستيم.

مشرق احمد هاشم از بصره: چه سودي از اين كه بجنگيم؟

دكتر قندي به من لبخند مي زند. شير مي شوم و مي گويم كه دكتر باور كنيد خودش داستان است. جواب مي دهد كه من كه در خاطراتم مي نويسم.

خواستم بگويم من هم در وبلاگم اين ها را مي نويسم، اما نگفتم كه مي خواهم آزادانه كارم را بكنم و مجبور به سانسور بعضي كلمات نشوم.

واشنگتن به تركيه هشدار داده كه به تنهايي وارد خاك عراق نشود و نيروهاي تركيه در پادگان هاي خود باقي مانده اند.

….

دانيال عبدالفتاح، خبرنگار العربيه از شمال عراق مي گويد كه همه متعجب هستند كه آيا جنگ شروع شده است؟ چرا كه همه چيز اينجا آرام است و همه فكر مي كنند كه سناريوي اصلي جنگ هنوز آغازنشده است.ابوظبي گفت كه نيروهاي مارينز در 200 متري خاك عراق متوقف شده اند.

…..

دانيال عبدالفتاح: مسعود بارزاني به تركيه هشدار داده كه وارد خاك عراق نشوند . درعين حال واشنگتن هم گفته كه آمدن تركيه به عراق مشكلات داخلي اين كشور سبب خواهد شد.خبرنگاران العربيه همزمان دارند با هم انتقال اطلاعات مي كنند.

1- دانيال عبدالفتاح از شمال عراق.

2- علي نون از بغداد.

3- وائل عواد از شمال كويت.

4- و مجري العربيه كه در دبي همه را به هم ارتباط ( به قول ما وبلاگي ها لينك ) داده.

….

13 فلسطيني از جمله يكي از اعضاء حماس در قلقيليا دستگير شدند ( شارون عزيز هم خوب دارد ماهي مي گيرد) .

….

حسين بدخشان ، جايگزين آناهيد هم حالا ديس ميوه را برايم آورد؛ 5 تا خيار سبز سبز+ 2 سيب قرمز و درشت + 2 پرتقال تامسون + يك عدد چاقوي دسته قرمز.

…..

هزاران كانادايي در اعتراض به جنگ تظاهرات كرده اند.عراق از امريكا به سازمان ملل شكايت كرد( مي گفتندكه سازمان ملل مرده كه… ).

….

بازداشت صدها تن از تظاهركنندگان آمريكايي.

….

ستارگان سينماي آمريكا در جشن اهداي جايزه ي اسكار عليه جنگ با عراق اعتراض كرده اند.حالا هم صداي شهناز زيباري ، خبرنگار العربيه در شمال عراق به جمع خبرنگاران اضافه شد.آجيل شون پس كو؟

من به اسلامي و بچه هاي ديگر گفتم كه دارم به خيار گاز مي زنم. ب

….

تعدادي از نيروهاي عراق خود را به نيروهاي آمريكايي كه وارد خاك عراق شده اند تسليم كرده اند.

….

حسين بدخشان شيريني آورد.سي ان ان داد در كوير جنوب عراق و در ميان آن همه خاك و غبار ، گل و سبزه اي نشان مي دهد ( لابد تقديم به ما كه اينجا نشسته ايم و داريم سال نو را درست و حسابي از …. تحويل مي گيريم) .

در ضمن حالا شنيدم كه انتخاب تنها روزنامه اي است كه ديروز چاپ شده و حالا دارد كار مي كند.

بي بي سي هم حالا دارد آن مصاحبه اي را كه من يك ساعت پيش ترجمه كردم نشان مي دهد؛ فرار سربازان عراقي به كردستان.

9:40 دقيقه

….

دو ستون نظامي از كويت دارد پيش مي رود . يك ستون به طرف بصره كه جلويشان گرفته شده است. يك ستون هم كه به طرف بغداد مي رود و هنوز با مانعي برخورد نكرده است؛ الان به ناصريه رسيده اند.


….


اما خبرهاي سوخته:

ستاد بحران جمهوري اسلامي به فرماندهي كمال خرازي در لب مرز ايران و عراق تشكيل شد.

رييس ستاد اتباع خارجي هم گفته كه سياست ما براين پايه است كه هيچ آواره عراقي وارد خاك ايران نشود، اما اگر براي هر كدام خطر جاني باشد، راهشان مي دهيم( يعني سياست خود را زير پا مي گذاريم.)

اسلامي الان گفت كه جالب است اين ستوني كه دارد به طرف بصره مي رود راهش را كج كند و بيايد طرف خرمشهر( خنده حضار و اين كه من ياد ديروز افتادم كه داخل ماشين فقط يك حرف درباره جنگ آمريكا انداختم و بعد شروع كردم به نوشتن ديالوگ هايي كه بين بقيه مسافران در گرفت. خوشامد مي گفتند و ….


….


37 زخمي عراقي ، قربانيان جنگ.


….


سخنگوي كاخ سفيد: صدام حسين دروغگوست. ما اسنادي داريم كه نشان مي دهد صدام چاه هاي نفت عراق را آتش زده است.

صدام حسين: آمريكا دروغ مي گويد.

كاخ سفيد: صدام همان طور كه درباره ي تسليحات كشتار جمعي دروغ مي گفت حالا هم دروغ مي گويد.


….


در ضمن حالا شنيدم از اسلامي كه قرار بوده گروه سياسي روزنامه هم مثل ما بيايند روزنامه ولي چون ديروز نيامدند حاجي فقيهي ، سردبير به نگهباني سپرده كه راهشان ندهند و به تلفن هايشان جواب ندهند تا بعد از تعطيلات به حسابشان برسد.

امروز هم البته تاكنون كسي از آن ها نيامده است.


….


بوش روز اول جنگ را ستود.

صدام از مقاومت مردم ستايش كرد.

بوش: ما از ايثار سربازان خودمان تشكر مي كنيم. ما بهترين شهروندان خود را به بدترين مكان ها فرستاده ايم.

صدام: مردم ما بهترين مردمان هستند.

آري فليشر، سخنگوي كاخ سفيد: اگر صدام زنده است عراق را ترك كند.

بگذاريد سيگارم تمام بشود تا چيزي به شما بگويم و جالب است براي كساني كه داستان مي نويسند كه شايد داستانش بكنند… بد است كه صياد ، خود صيد دامي شود و من…

قبل از اين يادداشت از فرصت استفاده كردم و رفتم از تلفن سرويس حوادث به قزوين زنگ زدم و عيد را تبريك گفتم؛ اول منصور، برادرم و بعد پدرم و بعد مادرم و بعد مسعود برادرم و بعد تهمينه ، خواهرم و بعد فيروز ، برادرم و بعد محسن، برادرم و بعد ناصر ، برادرم و بعد حميد ،‌برادرم و بعد به تمامي مهمان هاي پدر و مادرم ( چون پدرم در قزوين بزرگ فاميل است همه اول عيد پيش او مي روند) عيد را تبريك گفتم و همه را تلفني بوسيدم.

بعد هم شماره خانه را گرفتم و به ايرنا سال نو را تبريك گفتم .

ساينا سرما خورده و حالش را پرسيدم. گفت كه بهتر است و پدرسوخته چون مبل ها را مي گيرد و راه مي رود رفته و گوشي تلفن را برداشته و عملا تلفن ، همه اش اشغال است.


….


اسلامي هم الان آمد و من را كشيد كنار و گفت:

يوسف بنويس كه يه دختري الان از آمريكا زنگ زده بود و با كسي كار داشت. شماره را اشتباهي گرفته بود. گفتم كه اينجا روزنامه انتخاب است. از روزنامه تعريف كرد كه مي شناسد و بعد گفت كه بنويسيد كه اينجا همه ضد جنگ بوش عليه عراق هستند.

گفتم: پس مخشو زدي؟

گفت: شماره هام رو گرفت تا بهم زنگ بزنه.


….


چه بگويم ديگر از جنگ كه خبرها مثل رود جاري است و فقط تنها اينجا مي نويسم كه :
عيد شما مبارك
10:21 دقيقه
اول فروردين 1382
جمعه
....

روز چهارم جنگ- به داد من برسيد!
(6)
يك شنبه
سوم فروردين 1381
ساعت يازده و سي و سه دقيقه
ديشب كامپيوتر من ويروسي شد و حالا نمي توانم در wordتايپ بكنم و به ناچار بايد كوتاه و مختصر بنويسم كه:

به دنبال پرتاب نارنجك از سوي يك سرباز آمريكايي در كويت به يك چادر سربازان اين كشور، 13 سرباز زخمي شده اند و تاكنون يكي از آن ها كشته شده است.

...

شهر بصره در آستانه سقوط است و 50 كشته تاكنون ، از اين شهر گزارش شده است.

...

شهر ام قصر كاملا سقوط كرده و حالا تمام تلويزيون ها دارند به نقل از سي ان ان تصاوير زنه از اين شهر پخش مي كنند.

...

ناجي صبري الحديثي ، وزير امور خارجه عراق گفت كه جدا از سربازان عراقي در بغداد ، 7 ميليون غيرنظامي موجود در اين شهر هم مسلح شده اند.

...

محمد باقر الحكيم، رييس شوراي عالي انقلاب اسلامي عراق به الجزيره گفت كه اين جنگ يك جنگ خصمانه است و سپاه بدر در آن شركت نمي كند .

...

مسوول حزب بعث شهر نجف اشرف به دنبال درگيري هاي نيروهاي آمريكايي و عراقي كشته شد.

..

ايران تكذيب كرد كه فعالان زخمي شده انصارالاسلام وارد خاك ايران شده اند . تلويزيون ابوظبي به نقل از يك مقام مسوول ايراني گفت كه اين شايعات تنها براي وارد ساختن ايران به اين جنگ پخش مي شوند ، حال آن كه جمهوري اسلامي بي طرفي خود را اعلام كرده است.

...

نشست معارضان عراقي امروز در شهر صلاح الدين در استان سليمانيه عراق برگزار مي شود.

...

قرار شده يك فرمانده نظامي آمريكايي ، دوره ي انتقالي عراق را برعهده بگيرد.

...

صدام و پسرش قصي و پسر عمويش ، حسن عبدالمجيد و تني چند تن از سران اين كشور از جمله طه ياسين رمضان وديگران چند بار در صفحه تلويزيون عراق حاضر شدند تا نشان بدهندكه زنده اند.

...

حمله ديشب به بغداد پنج كشته از يك خانواده برجاي گذاشت( سر متلاشي شده پسربچه هشت ساله عراقي حال من و ديگر همكارانم را خراب كرده است).

...

حمله موشكي به احمدآباد خرمال شمال عراق 33 كشته و 15 زخمي برجاي گذاشته كه همگي از جماعت اسلام بودند.

...

همچنين ده ها زخمي در ميان گروه انصاراسلام ، مستقر در شمال عراق.

...

اين دو گروه معروف اسلام گرا و كردها و معروف به داشتن ارتباط با القاعده هستند.

...

يك فيلمبردار استراليايي در پي حمله كردهاي اسلام گرا به خودرو آنها كشته شد.

...

از سردبيري آمده و گفته اند كه خبرهاي ضد جنگ بدهيد.

...

يكي از بچه ها خبر داد كه در شهرهاي مرزي ايران ستاد جنگ تشكيل شده است.

...

پيام نوروزی جرج بوش به ايرانيان

...

حميد جديد اسلامي ، خبرنگار و نويسنده هم در زمينه ي خبرهاي جنگ و وبلاگش فعال شده است.

...

شنيدم كه از ديروز روزنامه هاي توسعه و ايران هم فوق العاده جنگ چاپ مي كنند.

...

يكي از همكاران گفت : بدبخت زن هاي خوشكل عراقي كه گير سربازان آمريكايي مي افتند.

...

شهر موصل به شكل پياپي بمباران مي شود( خودكار آبي من هم تمام شد و حالا دارم با سياه مينوسم.)

....

تركيه تكذيب كرد كه نيروهايش وارد خاك شمال عراق شده اند.

...

تلويزيون هاي ايران، شبكه هاي تلويزيوني ماهواره اي سي ان ان و فاكس نيوز را متهم ساخته اند كه اين شبكه ها جنگ رواني به راه انداخته و شايعات پخش مي كنند.

...

فردا من روزنامه هستم و ايرنا هم بايد برود بيمارستان. مادرش هم رفته تركيه تمام اقوامش هم رفته اند بناب. مانده ايم كه ساينا را پيش كي بگذاريم.

..

شهر تكريت زادگاه صدام حسين بمباران شد

بعد التحرير:

منابع نظامي انگليسي : فاو به دست ما سقوط كرد و تلفاتي هم داديم.


..............................
روز پنجم جنگ- آيا عراق ويتنام دوم است؟
( 7 )
دوشنبه
چهارم فروردين 1382
ساعت يازده صبح( زمان تايپ نوشته ها ي امروز)
خواب افتاده ايم؛‌ هم من و هم ايرنا و هم محسن ، برادرم كه سرباز است در قم و ديشب پيش ما بود كه صبح زود از اينجا برود. ساعت 7:30 دقيقه همگي بيدار شديم؛ يعني يك ساعت و نيم قبل از آن من بلند شده ام و زنگ ساعت را خاموش كرده ام تا راحت بخوابيم و ...

ماشين هم گيرمان نمي آيد . ايرنا با شخصي رفت و من حالا دارم با اتوبوس مي روم. ساعت هم شده است ؛ 7:55.

البته غمي نيست كه تازه 5 دقيقه مانده به ساعت 7 قديم.

...

زندگي در شهر موصل علي رغم بمباران هاي پي در پي طبيعي است و كردها در كنار اعراب اسلحه به دست گرفته و در سنگرها در كمين نشسته اند.

....

بوش به صدام هشدار داد كه با اسراي جنگي به شكل انساني برخورد كنند. عراق هم گفت كه متعد به قطعنامه ژنو است.

...

درگيريهاي سخت در فاو.

...

خبرنگاران شبكه تلويزيوني الجزيره در عراق:

1- محمد خيرالبوريني در موصل.

2- عبدالحق الصداح و عمرو الكحكي در جنوب عراق.

3- يوسف الشريف و وضاح الخنفر در شمال عراق.

4- ماجد عبدالهادي و ديار العمري و باسم كلاش در بغداد

( توجه داشته باشيد كه اين شبكه تلويزيوني در شهر قطر به راه افتاده و يك ساختمان سه طبقه به اندازه انتخاب دارد و مي بينيد كه چه مي تازد با نيروهاي حرفه اي اش… صدا و سيماي ما ياد بگيرد.)

.....

افزايش موج اعتراض ها ضد جنگ در اقصي نقاط جهان.

...

آمريكا و انگليس اعتراف كردند كه تاكتيك عراق آنها را سردرگم كرده است.

..

شديدترين حملات موشكي و بمباران هوايي در شب گذشته به بغداد و موصل.

...

ديشب در موصل سه بار آژير خطر به صدا در آمد.

...

جنگ خياباني آغاز شده است.

...

آمريكا روسيه را متهم به همكاري با عراق كرد.

...

اولين تصاوير كشته شده هاي آمريكايي و انگليسي را الجزيره پخش كرد.

...

گفتگو با اسراي جنگي آمريكايي . جالب توجه اينكه بي بي سي تصاوير اين اسرا را شطرنجي نشان داد.

...

حامد شاكر، خبرنگار معروف و جنجالي كه اول در الجزيره كار مي كرد و به علت فعاليت هاي ضد ايران و به سود مجاهدين از اين شبكه اخراج شد، در ابوظبي مشغول به كار شده و اين روزها با كلاه ايمني و لباس ضد گلوله ، در تلويزيون ابوظبي ( امارات متحده عربي) ظاهر مي شود و احساساتي گزارش مي دهد.

...

يك موشك توماهوك به طور سهو به جنوب تركيه اصابت كرد.

...

اتحاديه ميهني كردستان به رهبري جلال طالباني ، مانع از ورود خبرنگاران به منطقه خرمال شده كه طي روزهاي گذشته مورد حمله آمريكايي ها قرار گرفتند و تعداد زيادي از انصارالاسلام و جماعت اسلامي در آن كشته شدند.

...

سرتيپ خالد الهاشمي ، فرمانده لشگر 51 بصره كه گفته مي شد لشگرش تسليم نيروهاي آمريكايي شده است در گفتگو با الجزيره ، اين شايعات را تكذيب كرد.

...

گزارش الجزيره از جنگ رواني آمريكا و ابرقدرت ها در جنگ هاي جهاني.

...

پخش تصاويري از دختربچه ها و پسربچه هاي عريان در جنگ ويتنام كه از بمب ها مي گريزند.

...

مادري بچه سوخته اش را در آغوش گرفته و مي دود؛ پوست پخته شده كودك از نوك انگشتان پا آويزان است.

...

چشم هاي باز كشته هاي جنگ آمريكا عليه عراق.

...

خبرنگار الجزيره در موصل ، گوش هاي كاپشنش را بالا كشيده و مي توان سرما را احساس كرد از گزارشش.

...

وقتي اين دو سه عنوان قبلي را بلند مي خوانم براي بچه ها ، عظيم اميدي مي گويد، به تو اجازه بدهند به جاي خبردادن ، اين جنگ را داستاني مي نويسي...

...

شايد راست مي گويد و به گمان من كاش بروبچه هاي داستان نويس ما ، لااقل حالا كه امكان حضور در چنين جاهايي ( نه در ماهواره بلكه در ميدان جنگ ) را ندارند، از طريق خبرها و گزارش ها و تلويزيون هاي شبكه هاي ماهواره اي ، بروند به اوج فاجعه. جدا كه داستان هاي ما چقدر كم مايه و بي تجربه شده است و همه دارند از روي دست هم كپي مي كنند...

....

موصل روز پر بمباراني را دارد پشت سر مي گذارد و هر لحظه الجزيره از اين شهر تصاوير زنده پخش مي كند.

...

چه زيباست موصل و در حالي كه دوربين الجزيره از روي يك منطقه مرتفع تمام شهر را نشان مي دهد مي بينم كه تنها سه رنگ در اين شهر غالب است؛ سياه و سفيد و سبز. سبزي زمين موصل بهار را نشان دارد و دارم اينجا تصور مي كنم كه چه حالي مي دهد بودن در آنجا و خوش به حال برادر سپينود كه براي عكاسي به اين شهر رفته است.

...

پخش مراسم اهداي جوايز سينمايي اسكار و اعتراض بازيگران به حمله آمريكا عليه عراق.

...

حاجي فقيهي ، سردبير روزنامه آمد و گفت كه متهم شده ايم كه خبرها خيلي آمريكايي است و در دادن خبرها دقت كنيد.

در عين حال فقيهي كه سردبير روزنامه اخبار امروز هم هست گفت كه اين روزنامه هم از امروز چاپ خواهد شد.

به قندي ، معاون سردبيري روزنامه گفتم كه با كدوم خبرا؟

گفت كه با همين خبرهاي شما ولي با يك تيتر ديگر.

...

ايرنا از بيمارستان زنگ زد كه امروز دو تا پلاكت گيري دارد.

....

حالا هم به خانه زنگ زدم كه برادرم مسعود ، ساينا را نگه داشته. مسعود گفت كه ساينا هنوز خواب است( خوب است كه حالا كه ساعت 10 است ساينا خواب هست).

گفتم كه اگر بيدار شد، موز و بيسكويت مادر و سيب در يخچال داريم ، بهش بده بخورد و بعد بگذارش در روروكش تا بازي كند.

...

ناجي صبري، وزير امور خارجه عراق كه به مصر رفته تا در نشست وزيران امور خارجه كشورهاي عربي شركت كند ، دو گفتگوي اختصاصي با الجزيره و ابوظبي داشت كه ترجمه كردم و دادم.

صبري گفت كه يك موشك عمل نكرده جنگ در جنوب غرب عراق نشان داد كه اسراييل هم در جنگ شركت دارد ، چرا كه اين موشك ساخت اين كشور است. همچنين او اردن را متهم به همكاري با آمريكا كرد كه روز گذشته 5 ديپلمات عراقي را از اين كشور اخراج كرد. درعين حال وزير امور خارجه عراق گفت كه علي رغم اينكه كويت با آمريكاست اما موشك هاي ما پايگاه هاي آمريكا و انگليس را در خاك اين كشور مورد هدف قرار مي دهد و ما كاري با شهروندان كويتي نداريم.

....

همچنين ابوظبي گفتگويي داشت با سردبير روزنامه الدستور اردن درباره ي تاثير منفي جنگ بر اقتصاد اين كشور كه شريك تجاري اول عراق بوده است.

...

اين روزها اگرچه وبلاگ نويسي بخاطر تعطيلات نوروزي رونق چنداني ندارد ، ولي من روزانه بخاطر سه نفر وبلاگم را هر روز تازه تر مي كنم؛ چريك تنها، سپينود و فرخنده آقايي نويسنده كه مي دانم اين سه نفر تمام نوشته هاي اين روزهاي من را مي خوانند. از هر سه نفر تشكر مي كنم وممنون؛ ممنون وممنون. ( ايرنا البته فراموش نشود كه اگر دست او بود اين كامپيوتر را مي فروخت و آجيل مي خريد كه يعني چي اين كاراي تو؟… )

...

نيروهاي نظامي عراقي لباس غيرنظامي و شخصي مي پوشند و چند نفري سوار ماشين مي شوند و مي روند و از آنجا كه نيروهاي آمريكايي و انگليسي ، فرمان شليك به سوي غيرنظاميان را ندارند، در زمان مناسب وارد عمل مي شوند. به اين شكل كه از دور براي نيروهاي آمريكايي و انگليسي دست تكان مي دهند و وقتي آنها نزديك شدند، اين نيروهاي شخصي پوش عراقي ، به سويشان تيراندازي مي كنند. تاكنون چند مورد دراين خصوص گزارش شده است.

...

خيلي ها جنگ آمريكا در عراق را به جنگ اين كشور در ويتنام ، تشبيه مي كنند ، چرا كه در آن جنگ هم افكار عمومي جهان و مخصوصا مردم آمريكا ، با آن مخالف بودند. همچنين تحليل مي شود كه اگر آمريكا تا يكي دو هفته ديگر نتواند در عراق كاري بكند ، حتما زمينگير خواهد شد.

...

يك تحليل گر ازبك گفت كه عراق به زودي سقوط خواهد كرد.

...

جنگ سوم خليج؛ جنگ كنوني آمريكا و انگليس عليه عراق در عراق.

جنگ دوم خليج؛ جنگ آمريكا و انگليس عليه عراق در خاك كويت.

جنگ اول خليج؛ جنگ ايران و عراق.

....

محمد رضا عرفانيان ، رييس قبلي من و مبتكر گروه ماهواره در روزنامه هاي ايران و رييس كنوني دفتر خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران در بلگراد ، گزارش جالبي نوشته كه خالي از لطف نيست خواندنش: جنگ آمريكايي/ از بلگراد تا بغداد - 1 و 2

....

مهرنوش جعفري ( توجه داشته باشيد آقاي مهرنوش جعفري ) ، مديركل مطبوعات داخلي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در گفتگو با حميد جديد اسلامي گفت كه روزنامه انتخاب در انتشار اخبار بحران عراق و جنگ پيش تاز است و از 29 اسفند بدون وقفه انتشار خود را ادامه داده . وي از مدير مسوول ، تحريريه و كادر فني انتخاب تقدير و تشكر كرد. كامل اين گفتگو را در وبلاگ اسلامي مي توانيد بخوانيد...

...

ناجي صبري: حال صدام بهتر از بوش و بلر است.

....

آمريكا به رسانه ها دستورات جنگي داد.ساعت 12 شده وهنوز نرفته ايم. نگران خانه ام و اگرچه نگهداري ساينا كه دختري آرام است ، كاري ندارد ، اما بايد دانست كه قلق كار به چه شكلي است.

ساينا سه نوع گريه دارد:

1- گريه اول وقتي است كه از خواب بيدار مي شود و بايد عوضش كرد.

2- گريه دوم گرسنگي است و بايد موزي ، بيسكويتي ، سيبي چيزي داد تا بخورد و ساكت بشود.

3- گريه سوم ، گريه خواب است كه بايد روي پا گذاشتش و ننووار تكانش داد تا بخوابد.

در عين حال وقتي عوضش كردي و سير شد، دريك ساعت بيداري بعد از آن مي توان سوار روروكش كرد و فرستادش به كتابخانه من. رنگ هاي كتاب ها و آويزهاي اتاق مشغولش مي كند، مخصوصا اين كه عاشق ريختن كتاب هاي قفسه هاي پاييني است و تا اين ها را بريزد و بتواند از ميان كپه ي كتاب ها دربيايد يك ساعتش تمام مي شود.

خوابش هم يك ساعت طول مي كشد كه نبايد زياد رويش را پوشاند كه عجيب گرمايي است و بدون روانداز ، راحت يك ساعت مي خوابد.

در مدت زماني كه ايرنا صبح ها سركار مي رفت و من خانه بودم( چون من هميشه بعدازظهر كارم، جز اين روزها كه صبح ها مي روم روزنامه) ساينا را من نگه مي داشتم و مادر ايرنا( البته چند ماه او نگه داشته و من كه يكي دو هفته نگهش داشته ام حالا دارم مانيفست مي دهم و ….)

اين دختر برعكس بچه هاي ديگر كه فقط انگشت سبابه شان را مي خورند يا پستانك، انگشت سبابه و مياني دست راستش را هميشه در دهانش دارد و گاهي نيم ساعت ، ساكت مي نشيند و انگشت هايش را مي مكد.

….

بگمانم من بجاي خبر دادن از جنگ و نوشتن بايد بروم مهدكودك بزنم….

….

عظيم اميدي گفت كه خاك تو سر آمريكا كه صدا و سيماي عراق را نمي زند .

به نظر اميدي صدام اگر زنده باشد در همين ساختمان پنهان شده است. ( به هر حال تحليل گر است ديگر… )

……

روز ششم جنگ- آيا بغداد سقوط خواهد كرد؟
(8سه شنبه
پنجم فروردين 1382
ساعت 10:30

التريكي : اگر عراق سقوط كند خيلي از كشورهاي عربي سقوط خواهند كرد.

...

الجزيره: نيروهاي آمريكايي به نود كيلومتري بغداد رسيده اند.

..

درگيري هاي در فرودگاه بصره.

...

الجزيره: دو هزار نفر در شهر اهواز ، واقع در جنوب غربي ايران عليه جنگ تظاهرات كردند.

...

به دنبال قطع كمك هاي مالي آمريكا به آنكارا، ليره ي تركيه به پايين ترين سقف خود سقوط كرد.

..

حمد بن جاسم آل ثاني ، وزير امور خارجه قطر گفت: به نظر من نشست هاي وزراء امور خارجه عربي به هيچ وجه قادر نخواهند بود جنگ را متوقف سازند و تنها اين نشست ها با انتشار بيانيه اي پايان خواهد يافت.

...

فاروق الشرع ، وزير امور خارجه سوريه گفت: آمريكا و انگليس بايد بدون هيچ پيش شرطي از خاك عراق عقب نشيني كنند.

...

يكي از مقامات عراقي كلاشينكفي را به دست گرفته و دارد مانور مي دهد. يادم مي آيد كه مقامات طالبان هم در افغانستان در روزهاي جنگ ، با كلاشينكوف جلوي دوربين الجزيره ظاهر مي شدند و شروع به شعار دادن مي كردند و ( واقعا كه... نديده ام كه هيچ مقام مسوول آمريكايي و انگليسي تاكنون چنين كنند كه مغزها كار مي كنند ونه... )

...

تلويزيون عراق دارد دو خلبان دستگير شده آمريكايي را نشان مي دهدكه دست يكي از خلبان ها يك نعلبكي و چاي غليظ عراقي است.

...

يك مقام مسوول عراقي حضور نيروهاي آمريكايي را به 90 كيلو متري بغداد تكذيب كرد.

....

ديروز با يكي از دوستان صحبت مي كردم كه داستان نويس هم هست. نمي دانستم كه او برادر شهيد است . خودش شروع كرد كه آرزوي مادر من شنيدن خبرمرگ صدام، قبل از مردن است.

...

تلويزيون ايران اعلام كرد كه مردم ايران روز جمعه در اعتراض به جنگ آمريكا و انگليس عليه عراق، تظاهرات خواهند كرد.( جالب است مردم ايران؟ ! مردم ايران ؟! هيچ وقت نشنيده بودم كه تظاهرات مردمي را قبل از انجامش توسط مردم خبر بدهند و اين چه معنا ميدهد جز اينكه ... ) بعد هم آقاي تحليل گر ، تحليل كرد كه چون مردم و دولت و فلان ما همه از هم هستند و يكي ، اينطور شده ، حال آنكه در كشورهاي ديگر مردم جلوتر از حاكمانشان هستند و .....

....

اين خبر را هم احتمالا روزنامه كار نكند، اما من ترجمه كرده ام . لااقل شما بخوانيد:

گروه ماهواره: محمد جاسم الصقر ، رييس كميته امورخارجه پارلمان كويت گفت : تمامي شبكه هاي ماهواره اي عربي به شكل جانب دارانه اي ضد جنگ آمريكا عليه عراق خبر مي دهند.

وي در گفتگو با شبكه تلويزيوني ابوظبي خاطرنشان كرد: يك نوع توطئه اي از سوي شبكه هاي عربي دارد صورت مي گيرد كه گويي كويت مسبب جنگ است.

صقر افزود: مي پذيرم كه وسايل ارتباط جمعي كويت هم اشتباهاتي انجام داده اند مثل پوشش خبر فرار طارق عزيز، معاون نخست وزير عراق، ولي ماهواره هاي عربي هم خبرهاي صحيح را پوشش نمي دهند.

رييس كميته امورخارجه كويت تصريح داشت: به نظر من وسايل ارتباط جمعي بايد در ارائه اخبار صادق باشند و اخبار را چنان كه هست بگويند و نه اينكه دروغ تحويل مردم بدهند.

صقر اضافه كرد: تلويزيون عراق كشته هاي آمريكايي را در حالي نشان مي دهد كه گلوله به پيشاني شان شليك شده است. آيا اين ها دستگير شده و بعد از نزديك به پيشاني شان شليك شده است؟

وي گفت: وزير تبليغات و اطلاع رساني عراق مي گويد كه يك هلي كوپتر آپاچي آمريكايي را يك كشاورز عراقي با برنو زده است. آيا اين خبر صحت دارد؟ حال آن كه ما مي دانيم كه با پدافندهاي هوايي هم به سختي مي توان چنين كاري كرد.

محمد جاسم الصقر افزود: همين ها باعث شده كه چنانچه من در اينترنت ديدم، بر محبوبيت مردمي بوش و بلر افزوده شود.

وي به ابوظبي گفت: شك ندارم كه بي بي سي و سي ان ان هم طرفدارانه خبر مي دهند ولي لااقل نحوه كارشان قابل قبول است.

......

تلويزيون ابوظبي دارد دوباره احمد دياب ، وزير كشور عراق را نشان مي دهد كه كلاشينكفي را بلند كرده و در حالي كه با يك دست آن را مدام تكان مي دهد ، مي گويد: پسر دوازده ساله من كلاشينكفي را برداشته كه به اندازه قد اوست. جان همه ما فداي صدام حسن.

...

زكريا نيل، تحليل گر سياسي گفت: نشست آخر اتحاديه عرب بدترين نشست اين اتحاديه از بدو تولد آن بود.

....

پاول: گزارش هايي داريم مبني بر اينكه عراق مي خواهد از سلاح هاي كشتار جمعي اش عليه مردم جنوب عراق استفاده كرده و بعد به دوش آمريكا بيندازد.

...

با نزديك شدن نيروهاي آمريكايي و انگليسي به 60 كيلومتري بغداد؛

پايتخت عراق در آستانه سقوط

.....

بعضي مواقع كيف مي كنم از تيتر زدن هايم.

عظيم اميدي گفت: بابا تو ديگه آخرشي؟!

مي گويم : همينه ديگه . سقوط خواهد كرد.

...

العربيه : نيروهاي آمريكايي و انگليسي به 60 كيلومتري بغداد رسيده اند.

...

توني بلر: سقوط بغداد يكي از اهداف اساسي نيروهاي آمريكايي وانگليسي است.

...

در و ديوار شهرها و روستاهاي عراق پر است از تصاوير مختلف از صدام حسين. من چنين چيزي را در سوريه هم ديده ام كه تمام در وديوار و خيابان ها و حتي تاكسي ها پر بودند از عكس هايي از مرحوم حافظ اسد و پسرش بشار اسد كه تازه با تغيير قانون اساسي اين كشور رييس جمهور شده بود!؟

حالا هم كه يكي از مقامات اردني دارد با ابوظبي گفتگو مي كند پشت سرش دو تابلوي بزرگ قرار دارد از چهره ملك عبدالله و ملك حسين... (در ايران كه ديگر حرف زدن از واضحات است...)

نمي دانم كه چرا ما جهان سومي ها اين طوري هستيم؟!

به قول يكي از اقوام، مسخره است كه رييس جمهور يك كشور ( منظورش صدام حسين بود) تفنگ دستش مي گيرد و شليك مي كند...

....................

بغداد سقوط کرد

تا رسيدم شنيدم كه نيروهاي ائتلاف جنگ از غرب ، شمال شرق و شرق وارد بغداد شده و شهر بدست مردم و نيروهاي آمريكايي افتاد.

...

اين پايان سرنوشت يك خائن است.

...

پايان بحران عراق بدست مردم اين كشور.

...

مردم كه عكس صدام را به زير مشت و لگد و سنگ و چوب گرفته اند اگر او را بدست بياورند چه خواهندكرد؟

...

آيا اين يك كودتاي نظامي در بغداد است؟

....

چرا هجوم به مراكز رياست جمهوري و دولتي بغداد؟

....

كودكان سوخته ، مجروح ، آواره و كشته شده ، بايد چه كسي را به دار بياويزند؟

....

براي صدام سبيلو وقتي ريش گذاشته شود و عيني ريبون ، چه شكلي مي شود؟

....

رنگ سياه تمام عكس هاي خياباني صدام را پوشاند.

...

انگار همين ديروز بودكه اعلام شد حضرت صدام حسين در همه پرسي عراق صد در صد آراء را از آن خمود كرد.

...

آيا اين مردم همان مردم هستند؟

...

مردمي كه تا به حال گرفته و ساكت در برابر دوربين هاي تلويزيون هاي ماهواره اي حاضر مي شدند ، حالا پيروزي شان را مي رقصند.

....

مجسمه هاي برجسته صدام به پايين كشيده شد.

.....

به راستي چقدر مجسمه و عكس از يك ديكتاتور مي تواند در خيابان هاي يك شهر باشد؟

.....

عجيب اسباب كشي... آيا اين غارت است و چپاول؟

....

صندلي ها، لاستيك ها ، يخچال ها ، كامپيوتر ها ، گوني هاي برنج و مواد غذايي ، و حتي مدال هاي مختلف دولتي به دست مردم افتاده است.

....

چون ناگهاني بود خبر و در عرض چهل و پنج دقيقه ورق برگشت من فقط تيتر زدم كه بعد سر فرصت خبرهاي كامل بدهم اما حالا به همين حد بسنده كنيم و اينكه سوريه تهديد شد....


.....

نمي دانم چرا اما خيلي خوشحال هستم و دلم مي خواهد كه آنجا بودم و من هم به قول آقايان رسمي عربي و عجمي غارت بكنم اموال دولتي را و به جاي آن پيرمرد خميده عراقي كه نمي تواند گوني بيست كيلويي برنج را بر دوش بگيرد، بگيرد و ببرم خانه اش و هفده كيلويي روغن و ... جانم فدايت فدايت فدايت و بقربانت و بقربانت و جان جان جان جان

من چه بنويسم ، من چه بگويم ، من چه بياورم ، من.... مني ديگر نمانده در اين روزگار. اين طارق عزيز هم من من شده بود ، طارق عزيز از من من خودش گذشته بود كه دختر يك سال و نيمه اش رو گذاشته بود به امان خدا و مادرش و خودش كه خبرنگار الجزيره در اردن بود راهي بغداد شده بود، من چه بگويم كه ياسر ابوهلاله وقتي بعد رفتنش نتوانست در صفحه ي تلويزيون الجزيره كه چند ساله همه مون رو دور خودش جمع كرده بيايد بغضش تركيد و ما فقط صدا شنيديم و صدا و صدا... خدا !!!!!!!!!! اين روزها چقدر بايد خبر مرگ عزيزانمان را بدهيم . اول كاوه ي عزيز و حالا طارق ايوب ..... تا كي؟؟؟؟؟؟؟؟ مثل اينكه اين جنگ لعنتي تا جون همه رو نگيره ول كن نيست. نيست نيست نيست

روزي سياه براي خبرنگاران

..............................

....

جالب و آتشین

از آنجا که صبا صبوحی وظيفه داشت تا در ايامی که هنوز به درستی خبرهای جنگ پوشش داده نمی شود خبرها را پوشش دهد حالا که اين مهم انجام شده من سکان وبلاگ را دوباره برعهده گرفته و شما در چند ساعت آينده می توانيد داستان تازه من را در اينجا بخوانید.

اين طور شروع می شود که :

همين که آمده بودند رفته بودند به اسکول و آنجا قايم شده بودند. می گفتند سه نفر بوده اند. اما اوس ولی که قبل عيدی رفته بود اشکور تا نمد بزند و بعد سال تحويل برمی گشته ميلک، ديده بوده که دو نفر رفته اند توی قلعه . اسرافيل می گفت که عراقی هستند....

Labels: ,

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment